Výzkum trhu

Počet prodejen v nákupních centrech loni vzrostl o 35%

V rámci projektu „HYPERMARKET 2002/SHOPPING CENTER 2002“ provedly společnosti INCOMA Research a GfK Praha kompletní sčítání všech nákupních center v České republice, která obsahují hypermarket.

Počet těchto center překročil v listopadu loňského roku stovku, v současné době jich v ČR působí již 106. V průběhu roku 2001 došlo také k výraznému nárůstu počtu jednotek v těchto nákupních centrech – v současné době v nich návštěvníci mohou navštívit již 1698 prodejen, 171 gastronomických jednotek, 17 zábavních zařízení a 128 provozoven služeb.

Nejčastější zastoupení mají v nákupních centrech prodejny oděvů a textilu (339 prodejen soustředěných mezi 177 různých nájemců), dárky, klenoty, hodiny (178 prodejen, 64 nájemců), elektro a domácí potřeby (160 rozložených mezi 39 provozovatelů) a obuv a kožené zboží (150 prodejen, 60 nájemců).

Co do plochy samozřejmě dominují hypermarkety a hobbymarkety.
Souběžně probíhající reprezentativní spotřebitelské dotazování realizované na území celé ČR také potvrdilo rostoucí oblibu těchto nových nákupních center u zákazníků. Hlavním generátorem návštěvnosti obchodních center jsou zejména hypermarkety – ty dnes představují hlavní místo nákupu již pro 30% českých a moravských domácností. Hypermarkety dosahují velmi příznivého hodnocení zejména co se týká sortimentní nabídky a kvality nákupního prostředí. Zároveň se ukazuje, že úspěch u zákazníků mají zejména ty komplexy, které vedle hypermarketu nabízejí i atraktivní nákupní pasáže, rozšiřující a zpestřující nabídku center kromě jiného například i o zábavní či stravovací jednotky.

Nejvíce nových hypermarketů v roce 2001 otevřely sítě Hypernova a Kaufland. Plošně nejrozsáhlejším nákupním centrem otevřeným v loňském roce se stal ostravský Shopping Park, nejvíce obchodních jednotek nabídlo návštěvníkům centrum Nový Smíchov v Praze.

Ve výskytu hypermarketů existují velké regionální rozdíly. Nejvíce hypermarketů je dnes umístěno v Moravskoslezském kraji (21), následuje Ústecký kraj (12), Brněnský kraj (10) a Praha (s Průhonicemi 10). Naopak nejméně hypermarketů je lokalizováno na Vysočině a v Jihočeském kraji, tedy v regionech s nižším výskytem větších městských celků. Obecně platí, že v posledním roce se výstavba nových hypermarketů koncentrovala převážně do východní části republiky a to především do oblasti ostravské aglomerace, kde bylo v roce 2001 uvedeno do provozu 5 nových hypermarketů.

Grafy:
Prodejní plochy hypermarketů na 1000 obyvatel v českých krajích
Sortimentní struktůra shoping center v ČR

Výzkum „HYPERMARKET 2002/SHOPPING CENTER 2002“ kromě jiného také potvrdil, že tempo expanze hypermarketů v Česku kulminovalo na přelomu let 2000 a 2001 – v současnosti je jejich nárůst již pozvolnější a důraz je stále více kladen na kvalitativní aspekty. Pro rok 2002 předpokládá INCOMA otevření dalších dvou desítek hypermarketů, zejména v lokalitách kde poptávka dosud není saturována. Po úvodní masivní vlně výstavby nákupních center v okrajových částech měst navíc vzroste podíl vnitroměstských obchodních komplexů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *