banner_left
Knihy

Kniha „Nákup a jeho řízení“

Nákup představuje jednu ze základních podnikových funkcí, a to bez ohledu na to, zda jde o podnik výrobní, obchodní nebo podnikající ve službách. Předpokladem plnění funkcí nákupu je aktivní spolupráce s dalšímu útvary podniku, jako je například útvar financí, útvar technické přípravy výroby, řízení výroby, údržby, účetnictví, rozborů, kontroly, statistiky, logistiky a informatiky.

Nová kniha od autorky Xenie Lukoszové, která je představena jako učebnice pro vysoké školy, se skládá z 9 kapitol a popisuje různé aspekty nákupu. Autorka se podrobně věnuje teorii nákupu, detailně se rozepisuje o modelech nákupního procesu.

Úvodní kapitola, Nákup jako základní podniková funkce, definuje význam nákupu pro podnik, kategorizuje objekty nákupu, popisuje jeho vazby na ostatní podnikové útvary a trh.

Cílem druhé kapitoly je definovat obsah základních manažerských funkcí v subsystému nákupu průmyslového podniku, uvést základní východiska a postup tvorby plánu nákupu a využitelné ukazatele řízení nákupu.

Třetí kapitola podává historický přehled vývoje modelů nákupního procesu organizací, uvádí základní fáze nákupního procesu, které jsou realizovány v podnikové praxi. Kniha představuje i nejvýznamnější modely nákupního procesu organizací, jako například model Robinsona a Farise, model Webstra a Winda a další.

Cílem čtvrté kapitoly je představení nákupní logistiky. Tento nástroj slouží hlavně pro racionalizaci nákladů na vstupu za současného respektování snahy o zvýšení výkonnosti nákupu. Pátá kapitola se věnuje marketingu, šestá procesům a využití informačních systémů v řízení nákupů. Kapitoly administrativa nákupu a skladování, řízení kvality a trendy v řízení procesů nákupu celou učebnici uzavírají.

Kniha je určena primárně pro studenty VŠ s ekonomickým a obchodním zaměřením, ale bude jistě zajímavá i pro manažery nákupních oddělení.

– pk –

Kniha vyšla v nakladatelství Computer Press.

Xenie Lukoszová: Nákup a jeho řízení 182 stran černobílých
Kód knihy: KE0223
ISBN: 80-251-0174-6, EAN: 978-80-2510-174-2

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *