Knihy

Kniha „Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti“

Nová práce autora bestselleru „Typologie osobnosti pro manažery“, která se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů, rovněž vychází z typologie osobnosti MBTI (Myer-Briggs Type Indicator), již po desetiletí úspěšně používané v partnerském a profesním poradenství, ve školství apod. Podrobně studuje dynamiku osobnosti, vývoj, jímž lidé konkrétního typu během života procházejí, popř. psychické poruchy, které mohou v důsledku určitých událostí v jejich životě nastat.

Autor rozvádí, proč někteří lidé jsou nám od první chvíle sympatičtí a u jiných je tomu naopak. Vtipně a s nadhledem rozebírá přátelské a partnerské vztahy, od stavu zamilovanosti až po manželské soužití, a vliv osobnostního typu na soukromý život. Zabývá se rovněž typologií dětí a odhaluje, jak a proč děti různých typů (lépe nebo hůře) vycházejí se svými rodiči (rovněž různých typů). Neopomíjí ani proces učení (jak si různé typy osvojují znalosti) a přístupy k vyučování, blízké různým osobnostem učitelů.

Od nepaměti si lidé všímali toho, že jsou nekonečně rozmanití. Co motivuje jednoho, nemá žádný účinek na druhého. Stejně tak jim neušlo ani to, že tato různost není nahodilá a má určité předvídatelné pravidelnosti. A tak podobně, jako se vyvinuly systémy pro zatřídění rostlin či nerostů, vyvinul se i systém pro zatřídění lidských druhů, který umožňoval předvídat reakce ostatních lidí a lépe je pochopit. Jedním z nich byla i typologie osobnosti Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), z níž vychází i nová kniha Michala Čakrta Typologie osobnosti: přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti (nakladatelství Management Press) a jež je dnes úspěšně používána v personálním managementu, ve školství, podnikání, profesním či partnerském poradenství. Její pomocí se například hledají osobnostní a partnerské preference, složení optimálně vyvážených pracovních týmů nebo navzájem kompatibilní typy nadřízených a podřízených. Metoda MBTI radí budoucím studentům, jaký obor si zvolit, pedagogům naopak nabízí poučení, jak ve vzdělávacím procesu přistupovat k různým typům studentů.

Nová kniha autora bestselleru Typologie osobnosti pro manažery (1. vydání, 1996) se tentokrát neobrací na profesně vymezenou skupinu, ale na nejširší okruh čtenářů. Mapuje vývoj typologického poznání osobnosti za dobu, která uplynula od jeho vydání. Zabývá se dynamikou osobnosti, rozvojem, jímž lidé určitého typu během života procházejí, neopomíjí ani psychické poruchy, které mohou v průběhu jejich života pod vlivem nejrůznějších okolností nastat. Autor vtipně a s nadhledem analyzuje přátelské vztahy, stavy zamilovanosti a lásky, s humorem odkrývá typologické taje partnerského soužití i vliv typu na intimitu a sex. Kapitola o typologii dětí a rodičů odhaluje, jak a proč děti různých typů – lépe nebo hůře – vycházejí se svými rodiči (rovněž různých typů). Stranou nezůstává ani škola. Pozornost je věnována učení, procesu, jímž si různé typy osvojují znalosti, i přístupům k výuce, které jsou vlastní typově různým osobnostem učitelů.

Typologie MBTI je tak rozšířená a úspěšná, protože přesně a názorně podává obraz klíčových charakteristik chování, které jsou společné všem lidem. Pomáhá lidem pochopit, jaké jsou jejich přednosti, a vysvětluje, proč mají i své slabiny. Jako nástroj sebepoznání usnadňuje mnohá rozhodnutí a volby. Poznáme-li sebe sama, budeme lépe schopni porozumět druhým, předvídat a vysvětlit jejich chování. „Znalost osobnostní typologie neodstraňuje nutnost na vztahu stále pracovat, zalévat jej a rozvíjet, ani sama o sobě nezaručí úspěch,“ říká autor a dodává: „Typologické dovednosti však mohou zvýšit jeho pravděpodobnost… Je doloženo mnoho případů, kdy typologie pomohla poměr mezi dvěma lidmi výrazně zlepšit už jenom tím, že jeden druhého byli schopni lépe pochopit a přijmout, a méně se trápili, že je jiný.“

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 165 x 235 mm, 364 str.,
doporučená cena 390 Kč, ISBN 80-7261-112-7

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *