Management

Zodpovědný přístup ke správě společností, řízení rizik a souladu s předpisy je nákladný

Vybudování kvalitních systémů a procesů pro správu a řízení společnosti, řízení rizik v globálním měřítku a zajištění souladu se stále rostoucím množstvím různých předpisů je náročné a časově i finančně nákladné. Podle generálních ředitelů z celého světa se ale toto úsilí vyplatí. To je hlavní závěr 8. ročníku celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů (Global CEO Survey) vypracovaného PricewaterhouseCoopers.

Celkem 43 % z 1 300 generálních ředitelů, kteří se průzkumu zúčastnili, považují zodpovědný přístup ke správě společností, řízení rizik a souladu s předpisy (GRC – corporate governance, risk management, compliance) za významný zdroj pro tvorbu hodnoty a posílení konkurenční výhody. Podle 56 % účastníků průzkumu ovlivňuje GRC pozitivně pověst a značku podniku. Z odpovědí respondentů ale vyplývá, že pro ně není snadné zavést tyto principy účinně do praxe.

„V posledních třech a půl letech usilovali generální ředitelé o dosažení souladu s novými předpisy a zákony, o zavedení nových systémů řízení rizik a o posílení zásad správy a řízení společností,“ řekl Samuel A. DiPiazza, celosvětový generální ředitel PricewaterhouseCoopers. „Není snadné tohoto cíle dosáhnout. Pro respondenty, kteří tyto aktivity považují za investici a ne za náklad, však získané přínosy značně převážily vynaložené úsilí – zejména pokud jde o zvýšení výkonnosti a transparentnosti podniku a přiblížení se modelu trvale udržitelného rozvoje podnikání.“

Průzkum potvrdil, že účinná aplikace principů GRC přináší prokazatelné výhody. Odpovědi naprosté většiny respondentů však ukazují, že generální ředitelé mají při zavádění GRC do praxe velké problémy a ne vždy se jim daří těchto přínosů opravdu dosáhnout.

„Byly to zejména nedávné účetní skandály v Evropě i USA, které napomohly tomu, že správa společností a řízení rizik se dostaly do popředí zájmu podniků i veřejnosti. Je dobře, že i české podniky se správě společností věnují se stále větším důrazem, a to včetně nastavení řízení rizik. Málokoho asi překvapí, že z hlediska rizik vyjadřují evropští respondenti obavy zejména z přílišné regulace podnikání,“ řekl Jiří Moser, partner v oddělení Poradenských služeb PricewaterhouseCoopers.

„Nesmíme ale zapomínat, že k základům zodpovědné správy společností patří nejen kupříkladu transparentní a kvalitní výkaznictví, ale i etika podnikání. A právě ta je v Česku stále aktuálním tématem,“ dodal Jiří Moser.

ZAHRANIČNÍ LEGISLATIVA. Většina generálních ředitelů dokáže dobře spravovat podnik, řídit rizika a dodržovat předpisy v zemi, odkud svou společnost řídí. Jen čtvrtina respondentů si však umí efektivně poradit se zahraniční legislativou a s lokálními předpisy a postupy poboček v jiných zemích.

IMPLEMENTACE. Studie dále zjistila, že pro generální ředitele bývá problém efektivně aplikovat principy GRC v praxi. Například 53 % respondentů se domnívá, že jejich společnost má propracované etické kodexy, ale mnohem méně účastníků průzkumu je přesvědčeno, že jsou tyto programy dostatečně dodržovány a že příslušná školení mají odpovídající výsledky. Třetina generálních ředitelů uvedla, že jejich společnost vůbec nedokáže změřit výkonnost v této oblasti.

POZITIVNÍ DŮSLEDKY. Podle většiny respondentů však vede zodpovědný přístup ke správě společností, řízení rizik a dodržování předpisů ke zřetelnému omezení negativních právních dopadů v důsledku porušení či nedodržení legislativy (64 %) a k vylepšení pověsti a značky podniku. Průzkum zjistil, že 58 % generálních ředitelů, kteří považují výdaje na GRC za investici, dosahuje jejich zavedením větších přínosů než ti, kteří je považují za náklad. Věří totiž, že principy GRC jim pomáhají vytvářet hodnotu, zlepšovat konkurenceschopnost a umožňují jim podstoupit větší riziko za účelem tvorby hodnot.

„Není pochyb o tom, že generální ředitelé se ještě musí naučit efektivně aplikovat principy GRC v praxi. Většina z nich dobře ví, jaké výhody tyto postupy přinášejí. Musí si však uvědomit, že pouze dobře promyšlenou praktickou aplikací opravdu dosáhnou návratnosti příslušných investic, zejména z hlediska zvýšení akcionářské hodnoty,“ dodal DiPiazza.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *