Průmysl

Neustálý růst tržeb

Celkové tržby společnosti Rigips, s. r. o., v uplynulých letech vykazují pravidelný meziroční nárůst ve výši minimálně 10 %. „Očekáváme, že tento trend udržíme i v nadcházejícím období. Předběžné hospodářské výsledky za kalendářní rok 2004 naznačují, že se nám to podaří,“ popisuje obrat společnosti její finanční ředitel Robert Kazda. Skokové změny v letech 2000 a 2002 byly způsobeny spuštěním výroby v novém závodu v Horních Počaplech, či sloučením společností Rigips a Rigips Daemmsysteme CZ. S tím souvisí také razantní nárůst vlastní výroby v těchto letech.

Praktické výhody lídra trhu
Vzhledem k rozsahu prodejního sortimentu značky Rigips, jejíž systémy čítají celkem několik set různých výrobků a komponentů, využívá společnost pro uspokojení potřeb svých zákazníků také dodávky materiálů od některých dceřiných společností BPB. Tímto způsobem firma zajišťuje dodávky specifických produktů a doplňků, které sama nevyrábí.

„Široká celosvětová výrobní a obchodní síť koncernu BPB umožňuje jednotlivým dceřiným společnostem nabízet na svých trzích kompletní sortiment produktů bez nutnosti vlastní výroby veškerých komodit. Vedle dostupnosti sortimentu se tato spolupráce pozitivně projevuje také v efektivnějším plánování výroby, účinnější logistice zboží i výrobních surovin a při plánování skladových zásob, což se logicky odrazí také v optimalizaci výrobních nákladů,“ říká Robert Kazda.

Z údajů vyplývá, že po výstavbě vlastního závodu na výrobu sádrokartonových desek se objem exportu stabilizoval na úrovni cca. 25 – 30 % z celkového obratu společnosti. Naopak, kromě zboží nakupovaného u sesterských firem v zahraničí, dováží společnost Rigips, s.r.o., také některé suroviny pro výrobu sádrokartonu i polystyrénu. Rozdíl mezi exportem a importem společnosti přesto představoval v roce 2003 přibližně 120 mil. Kč ve prospěch vývozu. Tím se společnost řadí mezi významné domácí vývozce stavebních materiálů, které rozhodně nejsou typickým vývozním artiklem ČR.

Růst produktivity práce o 254 % za 5 let
Jednou z hlavních vizí společnosti BPB je dosahování pozitivních výsledků v hospodaření společnosti a budování dlouhodobých vztahů s obchodními partnery prostřednictvím kvalitních, motivovaných a spokojených zaměstnanců. „Maximální důraz na bezpečnost práce v rámci velmi přísných korporátních směrnic a kritérií, vysoká odbornost, pravidelné vzdělávání a kvalitní motivace všech zaměstnanců jsou klíčem k pravidelnému zvyšování produktivity práce ve společnosti Rigips, s. r. o.,“ dodává Robert Kazda.

Z konstantní číselné řady opět významně vystupují změny produktivity práce v letech 2000 a 2002, kdy došlo ke spuštění výroby ve velmi moderním závodě v Počaplech a následně k akvizici výrobního závodu ve Skalici na výrobu EPS, která klade podstatně vyšší nároky na lidskou práci.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *