banner_left
banner_right
ICT

Aliatel v roce 2001: 100% nárůst tržeb, překročena miliarda Kč

Společnost Aliatel, přední alternativní telekomunikační operátor v České republice, dosáhla meziročního růstu tržeb za rok 2001 o téměř 100 procent. Tržby tak vzrostly z 629 milionů korun v roce 2000 na 1,22 mld Kč v roce 2001.

Společnost Aliatel poskytuje podnikové klientele od roku 2001 kompletní nabídku hlasových, internetových a datových služeb. Vstup na liberalizovaný trh hlasových služeb se projevil v nárůstu tržeb, a především pak ve změně poměru tržeb za jednotlivé služby. Zatímco v roce 2000 tvořily tržby za datové služby plných 99 % a tržby z hlasových a internetových služeb 1 %, v roce 2001 vzrostl poměr tržeb z hlasových služeb na 20 %, zatímco datové služby tvořily 78 % a internetové služby 2 %.

Financování v roce 2001 a 2002
V roce 2001 navýšili akcionáři základní kapitál společnosti o téměř 1,5 miliardy Kč na stávající 2,8 miliardy. Dalším, ještě důležitějším krokem je plán dlouhodobého financování společnosti, který akcionáři schválili a začali uskutečňovat v únoru tohoto roku. Tento plán zajistí potřebné pokrytí podnikatelského plánu na roky 2002 – 2008.
Celkovou částku cizích zdrojů 3,3 mld Kč pokryje z větší části emise dluhopisů, zbývající pak úvěr ve výši 1,32 mld Kč. Smlouvu o úvěru na roky 2002 – 2008 uzavřely společnosti Aliatel a. s. a Commerzbank AG, pobočka Praha. Hlavním manažerem emise šestiletých dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou je CONSEQ Finance, spol. s r. o., administrátorem emise je Československá obchodní banka, a. s. Datum emise dluhopisů, které jsou veřejně obchodovatelné, bylo stanoveno na 4. 3. 2002.
„Uskutečněnými kroky dali akcionáři jasně najevo podporu našim záměrům. Zajištěná částka plně pokryje veškeré náklady na dokončení výstavby společnosti a vytvoří podmínky pro další ještě razantnější prosazení na telekomunikačním trhu,“ komentuje aktivity akcionářů Jiří Hubka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Aliatel a. s.

Společnost založená v roce 1996 hospodaří v plánované ztrátě, rok 2001 zakončila ztrátou 495 mil. Kč. EBITDA se v loňském roce opět přiblížila nule.
Na konci roku 2001 měl Aliatel a. s. 366 zaměstnanců (proti 262 zaměstnancům v roce 2000). K nárůstu ve srovnání s rokem 2000 došlo především v prodejním úseku společnosti.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *