Management

Na velikosti bude záležet i v roce 2010, říkají podnikoví lídři

Udržet se na vrcholu i v příštích pěti letech bude pro business lídry stále těžší. To je hlavní zjištění rozsáhlého výzkumného programu vedeného institucí Economist Intellligence Unit (EIU) a sponzorovaného společností SAP AG. Průzkum byl realizován na základě detailního dotazování 4 000 manažerů z komerčního i veřejného sektoru pocházejících z 23 vedoucích ekonomik světa. Podle většiny respondentů bude přežití ve stále konkurenčnější globální ekonomice záviset spíše na schopnosti adaptovat své business modely, čili na způsobu, jak organizace fungují, než na na tom, v jaké oblasti ve skutečnosti podnikají.

Celosvětově více než 60 % respondentů souhlasilo, že velikost organizace bude v příštích pěti letech stále důležitým faktorem; konsolidace společností budou znamenat větší konkurenční hrozbu než příchod nových konkurentů z „vynořujících se“ trhů (emerging markets). Jako největší manažerská výzva byla pro 33 % dotázaných citována schopnost se snadno adaptovat na změny, která se pro 68 % respondentů ocitla také mezi prvními třemi nejdůležitějšími výzvami. Splnit výzvu flexibilně implementovat nové způsoby provozování businessu bylo pro 54 % dotázaných důležitější než tvorba nových produktů a služeb. Zároveň manažeři očekávají, že zákazníci, akcionáři a zaměstnanci budou na jejich organizaci vznášet stále větší a konfliktnější požadavky.

„Aby bylo možné v roce 2010 obstát v konkurenci, organizace se budou muset asimilovat v oblastech flexibility, otevřenosti, spolupráce a rychlosti,“ řekl Henning Kagermann, předseda představenstva a CEO, SAP AG. „S tím, jak se společnosti stále více zaměřují na svůj „core“ business, budou stále více závislé na integrované síti partnerů a dodavatelů s cílem splnit požadavky zákazníků na pružnost a pohodlí. V takovémto prostředí bude důležité, aby celý ekosystém umožňoval rychle implementovat nové business modely schopné rozvíjet a udržet konkurenční výhodu.“

Klíčovými poznatky studie EIU jsou:

  • Společnosti chtějí a potřebují lépe rozumět svým zákazníkům;
  • Adaptabilita a inovace jsou na špici strategických priorit;
  • Diverzifikace je „out“, specializace je „in“;
  • IT bude konkurenční zbraní;
  • Mezi největší hrozby patří odliv špičkových pracovníků;
  • Odměny by měly být těsněji svázány s výkony.

– pk-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *