Služby

Přehled o pražském trhu s kancelářskými prostory za rok 2004

Podle nedávné studie společnosti CB Richard Ellis měla Praha ke konci roku 2004 1 660 796 m2 moderních kancelářských prostor. Meziroční růst těchto prostor představoval 15%.

Příliv nových prostor na trh v posledních letech byl velice rovnoměrný. V roce 2004 bylo na trh dodáno přibližně 171 000 m2, což je jen o trochu méně než 173 000 m2, průměr z let 2002 a 2003. Nicméně v roce 2005 očekáváme o něco větší objem dokončených projektů v odhadované výši 200 000 m2, z čeho většina budou nově postavené budovy.

Report společnosti CB Richard Ellis ukazuje, že ke konci roku 2004 míra neobsazenosti kancelářských prostor v Praze vzrostla na 15,1%. Růst míry neobsazenosti byl způsoben nadměrnou nabídkou nově postavených budov a zaostávající poptávkou v roce 2004. V současné době je neobsazeno 13,2% z nově postavených prostor a 18% z rekonstruovaných prostor. Protože pražský trh kancelářských prostor je relativně malý, tak i dokončení 10 000 m2 nových prostor, pokud nejsou předem pronajaty, může mít dramatický dopad na celkovou míru obsazenosti. Což se právě stalo v roce 2004, kdy přibližně 65% prostor dodaných na trh během roku, bylo ještě na konci prosince neobsazených.

CB Richard Ellis předpokládá, že míra neobsazenosti v roce 2005 zůstane relativně stabilní, nebo se jen nepatrně zvýší. Což je z důvodu rostoucího množství spekulativně stavěných prostor, které budou dodány na trh. Avšak očekávaný nárůst poptávky by měl pomoci udržet míru neobsazenosti od přílišného růstu.

Výše nájemného za přední kancelářské prostory se pohybuje kolem 18,50 EUR/m2/měsíc, jak ukazuje studie společnosti CB Richard Ellis. Této ceny je možné dosáhnout jen v nejlepších prostorech v centru Prahy. Nicméně čisté nájemné (po odečtení příspěvků od majitele budovy, jako např. nájemní prázdniny po dobu 1 – 3 měsíců, nebo příspěvků na dovybavení kanceláří) za tyto prostory činí kolem 16,50 – 17,50 EUR/m2/měsíc.

Richard Curran, vedoucí oddělení pronájmů a korporátních služeb společnosti CB Richard Ellis v Praze, dodává: “Těšíme se a jsme si jistí, že se v roce 2005 poptávka po kancelářských prostorách znatelně zvýší. Na trh bude dodáno množství kvalitních projektů, jako například budova B projektu Office Park Nové Butovice a budova Beta projektu BB Centrum. Očekáváme silnou poptávku od stávajících nájemců, kteří sídlí v budovách horší kvality ve spojení s trendem přesidlování společností ze západních trhů. Kvalitní a dobře umístěné budovy se budou snadno pronajímat i v roce 2005.“

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *