Management

Sami, nebo s agenturou?

Všechny manažerské příručky hovoří o tom, jak je důležitý správný výběr pracovníků. Když ale dojde na samotnou realizaci výběru a hledání vhodných uchazečů, příručky přestávají být co platné. Na českém trhu pracovních sil se pohybuje nemálo personálních agentur, které jsou ochotny okamžitě nabídnout pomocnou ruku. Je ale jejich pomoc vždy potřebná a užitečná? Kdy je lepší realizovat výběrové řízení vlastními silami a kdy je vhodnější najmout si agenturu?

Na tuto otázku není snadná odpověď. Na proces výběru pracovníků je třeba se podívat z více stran.

1. Možnosti hledání
V zásadě lze kandidáty na volné pracovní místo hledat třemi různými způsoby: vlastními silami, využitím elektronických médií – personálních serverů a ve spolupráci s personální agenturou.

Kandidáty u běžných profesí a u pozic, na které nemáte velké nároky, můžete vcelku bez problémů hledat vlastními silami. Uspoříte tak finanční prostředky, na druhou stranu však budete potřebovat alespoň částečnou znalost personalistiky a psychologie, abyste co nejlépe odhadli kvality zájemce, který je na pohovoru. Jistě je dobré poznat, jak je motivován, jakou má osobnost, případně co skrývá.

K poměrně velkému množství zájemců se dostanete prostřednictvím personálních serverů. Ať už je využijete k vyhledávání kandidátů splňujících vaši specifikaci nebo k umístění vlastního inzerátu, stále se jedná o levnější variantu, než samotné využití personální agentury. Tyto servery evidují nejen uchazeče z evidence úřadů práce, ale také uchazeče, kteří teprve o změně zaměstnání z nejrůznějších důvodů uvažují. Navíc je tímto způsobem možné hledat i brigádníky, pracovníky na vedlejší pracovní poměr nebo spolupracovníky na živnostenský list. Na druhou stranu, veškerá práce s protříděním možných kandidátů a výběrem těch nejvhodnějších zůstane na vás.

Obvykle nejdražší, avšak také nejpohodlnější variantou bývá využití služeb personální agentury. Počítejte s tím, že se odměna agentuře pohybuje ve výši několika měsíčních platů úspěšného kandidáta. Investice se však ve většině případů vrátí, neboť agentura vyhovující kandidáty ještě dále protřídí na základě osobních pohovorů a mnohdy i psychologických testů. Personální agentura je také schopna uzpůsobit výběr uchazečů firemní kultuře svého klienta. Rozhodně je agentura vhodná v případě, že na kandidáta spěcháte nebo máte dosti specifické nároky, kdy je na trhu vhodných uchazečů málo a není snadné je najít. Jednotlivé možnosti hledání lze samozřejmě kombinovat a dosáhnout tak ještě vyšší účinnosti.

Uveďme si dva příklady na ilustraci uvedených výhod a nevýhod. Dejme tomu, že hledáte obchodníka do stavebnictví a vlastními silami jich najdete asi dvacet. Pozvete je postupně na pohovory, avšak nebudete si však již zcela jisti tím, na co všechno se jich zeptat, abyste neopomenuli něco podstatného. Když však tyto zájemce „probere“ personální agentura, dá vám následně vybrat jen z několika málo kandidátů, ze kterých si již snadno vyberete. Nebo jiná situace: hledáte managera projektu, kterého nemůžete stále najít kvůli poměrně jednoznačným požadavkům. Již jste uskutečnili rozhovor s 10 uchazeči, ale žádného jste si nevybrali. Protože personální agentury mají své chráněné zdroje, mohou vám značně pomoci, případně i sestavit vhodný mediální mix tak, abyste oslovili správný sektor pracovního trhu. Někdy lze sáhnout i ke speciálním službám jako executive search – hledání u konkurence.

2. Velikost firmy
Menší firma se jistě bude v procesu hledání nových pracovníků chovat jinak, než velká korporace. Kde se nedostává financí, stojí za to vyzkoušet alespoň personální servery. I zde platí, že při hledání kandidáta na dosti specifickou pozici nejlépe pomůže personální agentura, ať už jako poradce při výběru, nebo organizátor celého výběru. Nezapomeňte, že celý proces výběru je časově náročný, zadávání inzerátů v tisku a elektronických médiích a následné vyhodnocování zájemců znamená neefektivní čas, který je v malé firmě lepší věnovat obchodní činnosti, aby nedošlo ke snížení zisku.

U firem střední velikosti se do celého procesu může zapojit vlastní personalista, proto je bez problémů možné využít jak vlastní inzerce, tak i personální servery a personální agentury. Pokud však zkušenosti s výběrem schází, vyplatí se spolupracovat spíše s agenturou.

Velké korporace většinou mají vlastní personální oddělení a nechybí jim zkušenosti s vyhledáváním zájemců a dobrá orientace na trhu práce. Přesto jim práci mohou ulehčit zejména personální servery, které mají rozsáhlé databáze uchazečů a mohou se k hledanému vzorku dostat velice rychle. Pozornost je však třeba věnovat otázce ceny, někdy se poplatek za vyhledávání může vyšplhat výše, než náklady na hledání prostřednictvím inzerce v tradičních médiích. V takovém případě není od věci zvážit možnost dlouhodobé spolupráce s vybranými servery a dostat se na nižší cenovou hladinu i k lepším podpůrným službám.

3. Lokální pohled
Budete-li hledat pracovníky pouze v jednotlivých místech ČR, je vhodnější zajít za lokální agenturou nebo personálním serverem, kteří danou oblast dobře znají. Zde je pár tipů, kam se obrátit, výběr ale není samozřejmě vyčerpávající.

Praha a střední Čechy – nejširší zkušenosti a rozsah působnosti personálních serverů má www.jobs.cz a www.prace.cz. Z personálních agentur se na tomto trhu vyznají a mají zkušenosti Consulta a Key 6 Business Solutions, s. r. o.
Severní Čechy – personální agentury PROFI-MEN a Persea
Jižní Čechy – personální server www.personnel.cz a Jihočeská personalistická s.r.o.
Morava – Česká personalistická s.r.o., Personnel Consult s.r.o. a personální server www.Job3000.cz, který se specifikuje právě na Moravu.

Josef Nechvátal
Personální a inzertní server Job3000.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *