CRM

Avaya hodlá ušetřit díky mobilitě vlastních pracovníků

Společnost Avaya uvedla do zkušebního provozu svoji virtuální privátní síť (VPN) a umožnila její využívání celkem 40 vlastním zaměstnancům, kteří pracují na území Velké Británie. Tento zkušební provoz má za úkol zvýšit výkonnost a dosáhnout značných úspor nákladů. Umožní totiž jejím zaměstnancům přistupovat k firemním informacím z domova nebo z jiných alternativních míst díky přístupovým službám internetu, které jsou levné a za pevnou cenu.
Avaya zároveň plánuje rozšířit tento zkušební provoz a zapojit do něj své ostatní zaměstnance ve Velké Británii a Irsku.

Avaya je vedoucím poskytovatelem hlasových a datových sítí uživatelům z řad podniků. Virtuální privátní síť od společnosti Avaya umožňuje, aby byly firemní informace bezpečně přenášeny zaměstnancům, a sice prostřednictvím klientského softwaru Avaya VPNremote 4.0 client, který běží na vzdáleném PC, a prostřednictvím přístupové brány Avaya VSU™ (TM), pracující na hranici podnikové sítě. VPN zároveň umožňuje bezpečný přenos hlasu protokolem IP (Voice Over IP, VoIP). Důvodem nasazení této technologie je, že poskytuje levnější telefonování přenášením hlasu a dat, jako např. e-mailu, jednou linkou. Tent způsob přenosů odstraňuje potřebu vlastnit a provozovat oddělené telefonní a datové linky.

Lynda Colmanová, Business Development Manager pro VPN u společnosti Avaya, k tomu sdělila: „Shledali jsme, že v tomto zkušebním provozu mohou činit úspory nákladů díky používání VPN přes 3 500 liber sterlinků (v přepočtu cca 200 000 Kč) na mobilního pracovníka za rok. Pro společnost s 1 000 zaměstnanců, kteří potřebují ke své práci pravidelný vzdálený přístup do podnikových sítí, může tato úspora díky využívání VPN činit od jejího zavedení až 3,5 milionu liber ročně.

Lynda Colmanová k tomu dodala: „Sama se tohoto projektu aktivně zúčastňuji a zjistila jsem, že moje schopnost pracovat v terénu na dálku se díky rychlému přístupu přes VPN podstatně zlepšila. Moje osobní výdaje, které jsem jakožto velmi častý uživatel platila, se snížily ze 4 109 liber na 480 liber ročně při současných cenách, což znamená úsporu 88 %. Tyto náklady byly podstatným způsobem sníženy tím, že jsem nepoužívala ke komunikaci zvláštní a oddělené linky pro přenosy hlasu a dat, nýbrž jsem k tomuto úkolu zvolila telekomunikační služby s pevnými cenami.“

Jonty Pearce, ředitel pro nová řešení (Innovation Director), který působí ve Velké Británii, tuto záležitost komentoval: „Vyzkoušet si VPN na vlastní kůži umožnilo zaměstnancům společnosti Avaya účinným způsobem pracovat z domova a ostatních míst v terénu. Pro společnost Avaya však neznamená využívání VPN pouhou úsporu peněz, ale zlepšuje také pracovní možnosti našich zaměstnanců. Znamená pro ně totiž úsporu času díky tomu, že nemusejí čekat na připojení a mohou flexibilním způsobem pracovat v takovou dobu, jaká jejich momentální situaci nejlépe vyhovuje.“

Dalších úspor lze dosáhnout díky využívání softwarové výbavy Avaya(TM) IP Softphone Dual Connect. Tento software umožňuje vykonávat telefonní hovory z PC přes celou podnikovou síť s využitím nejméně nákladného směrování. Mezinárodní hovory totiž mohou být vnitřně směrovány přes celou vlastní síť, což má za výsledek úsporu za hovorné a vyhnutí se používání zvláštních oddělených telefonních linek.

VPN od společnosti Avaya doplňuje její další technologie pro zvdálenou práci, mezi něž patří například Avaya(TM) Digital Hotdesk (DHD). Technologie DHD zase zákazníkům umožňuje kontaktovat pracovníky firmy prostřednictvím jediného telefonního čísla, přes které jsou automaticky spojeni a mohou kontaktovat její zaměstnance na předvolená místa, ať už se jedná o telefon do kanceláře, automobilu, nebo jiné telefonní číslo. Nasazení technologie DHD znamená pro zákazníky snazší kontakt se zaměstnanci firmy na jedno telefonní číslo, bez ohledu na to, kde se nacházejí. To zákazníkům šetří čas a má za výsledek zlepšenou správu vztahů se zákazníky. Společnost Avaya zamýšlí rozšířit nasazení VPN také na své další zaměstnance z řad obchodníků a dalších specialistů, kterým umožňuje volba místa kde právě pracují dosáhnout vyšší flexibility.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *