Marketing

Česko je i nadále jedním z nejaktivnějších trhů fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě

V Česku bylo vloni uzavřeno 185 fúzí a akvizic, což je o 13 % více než v roce 2003. Z hlediska počtu zveřejněných transakcí v soukromém sektoru bylo Česko třetí nejaktivnější zemí ve střední a východní Evropě. Tato zjištění vyplynula z nejnovějšího vydání každoroční studie PricewaterhouseCoopers Fúze a akvizice ve střední a východní Evropě.

Střední a východní Evropa zaznamenala v loňském roce 4% nárůst trhu fúzí a akvizic. V celé Evropě došlo k růstu o 6,6 % a ve Spojených státech amerických dokonce téměř o 15 %.

Hlavní výsledky zprávy o fúzích a akvizicích pro Česko:

– Na rozdíl od růstu počtu transakcí v soukromém sektoru se snížila celková hodnota transakcí, jejichž cena byla zveřejněna, a to z 4,3 miliardy USD v roce 2003 na 3,4 miliardy USD v roce 2004. Snížila se též průměrná hodnota těchto transakcí ze 109 milionů USD v roce 2003 na 60 milionů USD v roce 2004. Tento pokles je důsledkem skutečnosti, že v Česku nebyly v loňském roce uzavřeny žádné mimořádně velké transakce, jaké jsme o rok dříve zaznamenali v odvětví telekomunikací. Průměrná hodnota transakce však odpovídá průměru všech sledovaných zemí.

– Míra zveřejnění ceny transakcí v soukromém sektoru v Česku v roce 2004 byla 30 %, což je výrazně pod průměrem střední a východní Evropy – 41 %.

– Nejaktivnějším průmyslovým odvětvím zůstal zpracovatelský průmysl se 47 transakcemi, následován sektory výroba potravin a nápojů (17) a médií (13).

– Vloni se zvýšila aktivita finančních investorů, a to především slovenských finančních skupin J&T a Penta, které v Česku uzavřely několik významných transakcí.

– V Česku byl v roce 2004 uskutečněn druhý nejvyšší počet transakcí ve formě zahraničních investic – 98. Nejaktivnější zde byly podniky z Německa, Rakouska, Nizozemska a nově také ze Slovenska.

– České podniky byly vloni aktivní v zahraničí, kde provedly osm transakcí v soukromém sektoru – po dvou v Polsku, Rusku a na Slovensku, po jedné ve Španělsku a Litvě.

– V roce 2004 proběhlo v Česku 12 privatizací. Největší z nich byl prodej společnosti Unipetrol polskému koncernu PKN Orlen (tato transakce stále ještě čeká na souhlas Evropské unie). Čeští investoři se též účastnili privatizací ve státech střední a východní Evropy a provedli tři akvizice v Bulharsku a jednu na Slovensku.

PricewaterhouseCoopers analyzuje fúze a akvizice v soukromém sektoru v Česku již od roku 1996 a od roku 2003 jsou do analýzy zahrnuty také privatizace (transakce iniciované veřejným sektorem). V roce 2004 bylo v Česku analyzováno 185 transakcí uskutečněných v soukromém sektoru a 12 privatizací.

V rámci celé studie bylo v roce 2004 analyzováno více než 1200 zveřejněných transakcí v soukromém sektoru a 400 transakcí ve veřejném sektoru v devíti zemích střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *