CRM

Adastra dodala řešení segmentace zákazníků pro Citibank

Adastra, dodavatel komplexních CRM a datových skladů, předala české pobočce Citibank řešení segmentace zákazníků. Řešení pokrývá zákazníky Citibank z řad malých a středních firem. Využívá sofistikovaných technologií pro data mining (dolování dat) a metodologii firmy Adastra pro segmentaci zákazníků.

„Nasazení data mining technologií v oblasti vztahů se zákazníky rázem dramaticky zvyšuje hodnotu celého CRM. Generuje totiž nové, jinak nepoznatelné souvislosti, tak zvanou Customer Intelligence,“ říká Jan Červinka, generální ředitel, Adastra. „Správným nasazením a integrací Customer Intelligence je pak možné získat konkrétní obchodní přínosy.“

Adastra se při řešení opírala o pokročilé metody dolování dat, jakými jsou statistické profilování, faktorová analýza, klastrování nebo rozhodovací stromy. Součástí řešení společnosti Adastra jsou i tzv. skórovací procedury, které automatizovaně s nastavenou periodou na základě zjištěného data mining modelu obnovují tzv. skóre, jako např. ‚Marketingový segment zákazníka‘ nebo ‚Doporučená aktivita vůči zákazníkovi‘.

Adastra realizovala už řadu data mining projektů v ČR i Severní Americe, mezi největší patří projekt v kanadské Bank of Montreal.

Data mining (dolování dat) spočívá v sofistikované analýze velkého množství dat, jejímž cílem je zjistit jinak nepostřehnutelné vnitřní souvislosti a trendy. Využívá statistické i nestatistické metody. Příklady častých aplikací jsou segmentace zákazníků, analýza a predikce odchodu zákazníků ke konkurenci, analýza chování návštěvníků webových stránek nebo detekce podvodného chování a analýza rizik. Data mining se využívá také k přesnému zacílení marketingových kampaní, podpoře křížového prodeje (cross-selling) nebo vývoji nových produktů. Každé řešení je unikátní a pro firmu typicky představuje významnou konkurenční výhodu.

Čtěte také