Knihy

Kniha „Management“

Mimořádné postavení knihy L. Vodáčka a O. Vodáčkové Management (podtitul Teorie a praxe v informační společnosti) na domácím trhu manažerské literatury je očividné. Dílo, jež vychází z živého kontaktu s podnikatelskou praxí a jejími problémy, je navíc založeno na obeznámenosti se světovou manažerskou literaturou, která nemá v domácím prostředí obdoby. Má však i jiné přednosti: rozsah knihy je zvládnutelný i při mimořádném časovém vytížení a navíc je cenově dostupná i pro studentskou veřejnost. Dotisk jejího čtvrtého, doplněného a rozšířeného vydání právě vychází v nakladatelství Management Press.

Úvodní partie knihy jsou věnovány „abecedě“ managementu, tj. vymezení základních pojmů a historickému vývoji „management science“ i jejího předmětu, významným manažerským teoriím, směrům a přístupům, resp. školám. Pozornost se pochopitelně zaměřuje také na východiska a obecné principy manažerské práce.

Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci manažerských funkcí. Již klasická matice sekvenčních a paralelních manažerských funkcí pak tvoří pořádající princip dalšího výkladu a určuje i strukturu knihy (plánování – organizování – personální zajištění – vedení lidí – kontrola a prostupující funkce analýzy, rozhodování a implementace, která zahrnuje i funkci koordinace). Toto pojetí také koresponduje se strukturou kursů managementu, jak jsou přednášeny na předních světových univerzitách.

Jednotlivé kapitoly přinášejí fundovaný a ucelený přehled příslušné problematiky z hlediska věcného i vývojového, kniha vcelku pak čtenáři pomáhá vytvořit si komplexní pohled na teorii i praxi moderního managementu – jeho „základy“ i nejnovější proudy, trendy a tendence, jeho úkoly, problémy i slibná řešení.

Mimořádná pozornost je ve čtvrtém vydání knihy věnována vývoji manažerské teorie a praxe na přelomu tisíciletí, s důrazem na hluboké změny, které pro management přináší bouřlivý rozvoj informační společnosti, resp. „společnosti znalostí“. Příznačné přitom je, že v centru pozornosti autorů není pouze rozvoj informačních systémů a systémů elektronické komunikace, založených na moderních informačních technologiích, ale úvahám o možnostech a výzvách rozvíjející se globální společnosti založené na znalostech dominuje zejména úloha tvůrčího vedení lidí a týmů s jejich intelektuálním kapitálem a svébytnou kulturou.

Podnikatelům a podnikovým manažerům kniha pomáhá v rychlé orientaci v manažerské profesi i v jejích základních funkcích a představuje pro ně zdroj inspirace i doporučení, jak zahraniční poznatky a zkušenosti tvořivě aplikovat v našich podmínkách.

Nespornou předností publikace je samozřejmě i její přehledné, „učebnicové“ pojetí. Široké uplatnění proto nachází i při výuce na vysokých (i středních) školách ekonomického směru a v různých formách manažerské přípravy.
(e)

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 165 x 235 mm, 316 str.,
doporučená cena 290 Kč, cena 276 Kč, ISBN 80-7261-041-4

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *