Průmysl

Firma Bosch zaznamenává neustálý růst

Skupina Bosch chce vysokými investicemi do základních prostředků i do výzkumu a vývoje udržet svůj neustálý růst. To oznámil Franz Fehrenbach, předseda představenstva Robert Bosch GmbH, na bilanční tiskové konferenci ve Stuttgartu. Jak majetkové investice (2004: 2,4 miliard Euro), tak výdaje na výzkum a vývoj (2004: 2,9 miliard Euro) by se měly letos opět zvýšit. Investice směřují v první řadě do další výstavby kapacit pro výrobu nejmodernějších dieselových motorů, polovodičů a senzorů a výrobků z oblasti brzdových systémů. Přes rozšiřující se internacionalizaci trhu jsou jen v německých závodech plánovány investice ve výši přibližně jedné miliardy Euro. „Důsledně tímto pokračujeme ve strategii trvalého růstu našeho podniku“, uvedl Fehrenbach.

Pro rok 2005 počítá skupina Bosch celosvětově v běžném obchodu s nárůstem obratu o tři až pět procent. V prvním čtvrtletí 2005 by skupina Bosch mohla dosáhnout většího růstu, obchod se ale rozbíhal v porovnání s minulým rokem celkově váhavěji. V dalším průběhu roku očekává Bosch mírné zeslabení konjunktury, zejména v oblasti automobilového průmyslu. Gerhard Kümmel, který ve vedení společnosti Bosch zodpovídá za finance, odkázal na možnost nepříznivého ovlivnění výsledku především z důvodu vzrůstajících cen surovin.

S vývojem obchodů v roce 2004 může být skupina Bosch spokojena. Obrat vzrostl o deset procent na 40 miliard Euro (2003: 36,4 miliard Euro). Výsledek obvyklé obchodní činnosti podniku se zvýšil na 2,6 miliard Euro. (2003: 1,8 miliard Euro). Významnou roli zde sehrálo dobré vytížení výroby a zefektivnění průběhu výrobního procesu. Ke zlepšení výsledku přispěly všechny tři obory podnikání firmy Bosch. Počet zaměstnanců skupiny Bosch činil koncem roku 2004 na celém světě asi 242 400 a byl tak o přibližně 11 000 vyšší než v roce předcházejícím. V Německu se počet zaměstnanců zvýšil přibližně o 1 900 na celkových 110 600.

V České Republice zaměstnává skupina Bosch celkem okolo 8150 pracovníků a v roce 2004 dosáhla obratu 1,17 miliard Euro (nekonsolidovaný).

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *