Management

Ocenění Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 zná své vítěze

Nejcennější titul Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 získala společnost ŠKODA AUTO a.s. Nejžádanějším zaměstnavatelem roku 2005 se stala společnost T-Mobile Czech Republic.

V letošním roce se koná již třetí ročník ocenění Credit Suisse Zaměstnavatel roku. Odbornou porotu, která rozhoduje o výsledcích hlavní kategorie Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 tvoří zástupci odborné veřejnosti, kteří byli nominovány organizátorem tohoto ocenění. V odborné porotě zasedlo v letošním ročníku 10 odborníků na personální tématiku. Porota rozhodovala ve složení Scott Marlowe – Hay Group, Pavel Hulák – Fincentrum finanční poradenstí, Denisa Heppnerová – ČMKOS, Alena Veverková – Svaz průmyslu a dopravy, Václav Sabáček – zástupce akademické sféry, Martina Wolfová – PWC, Irena Brichta – Hudson, Jana Martinová – Accord, Richard Dobeš – Krauthammer a Dita Stejskalová – Ogilvy PR.

Odborná porota v celostátním kole určila v kategorii Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 TOP 10 společností, které na základě dodaných informací považuje za nejlepší zaměstnavatele v České republice. V kategorii Nejžádanější zaměstnavatel roku 2005 rozhodovala veřejnost, která hlasovala prostřednictvím webových stránek www.zamestnavatelroku.cz. V pořadí další kategorií, o které rozhodovala odborná porota byl Personální projekt roku 2005. Do této kategorie bylo možné přihlásit jakýkoli personální projekt, který byl ve formě work-in-progress. Samostatnou kategorií bylo ocenění The Most Desired Company. Tato kategorie je oceněním organizace AIESEC. Vítěznou společnost této kategorie volí reprezentativní vzorek 1500 studentů ze 40 vysokých škol. Úkolem studentů je zvolit společnosti, ve které by chtěli odstartovat svoji kariéru po ukončení studia. Poslední kategorií je Cena personalistů 2005, která je udělována za nejlepší personální projekt a určují ji personalisté, kteří jsou hosty na odborné konferenci „Spokojený zaměstnanec“.

Cílem tohoto ocenění je zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání, podpořit image dobrých zaměstnavatelů, upozornit na dodržování podnikatelské etiky v oblasti personálního řízení a poukázat na nutnost rozvoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto ocenění je jediným tohoto rozsahu v České republice, což zaručuje jeho prestiž a hodnotu nejenom v očích odborníků, ale také veřejnosti.

Organizátorem tohoto ocenění je společnost Fincentrum Media. Tradičním generálním partnerem je již potřetí společnost Credit Suisse Life & Pensions. Partnerem ocenění je společnost Ernst & Young. Vyhlášení hlavní ceny Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 předcházela regionální kola Credit Suisse Zaměstnavatel regionu 2005. Základní nominační listinu tvoří TOP 60 společností, které byly vybrány z jednotlivých regionálních kol. Každý kraj získal na základě paritního zastoupení společností v TOP 200 v ČR určitý počet mandátů. Organizátoři ocenění sestavili v každém kraji na základě údajů Českého statistického úřadu seznam 25 nejvýznamnějších zaměstnavatelů podle kritéria počtu zaměstnanců, kteří tvoří základ pro nominaci společností do soutěže.

„V letošním ročníku jsme přistoupili k některým změnám, které se dotýkají především metodiky výběru a nominace společností do soutěže Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005. Do celostátního kola bylo nominováno pouze 60 společností úspěšných v jednotlivých regionálních kolech. Změn doznala pro letošní rok také porota, která je složena z odborníků v oboru lidských zdrojů a oblasti personalistiky a má pouze 10 členů,“ řekla Marie Lihánová, ředitelka Fincentrum Event Management.

„Credit Suisse Life & Pensions si dlouhodobě udržuje pozici jedničky v oblasti spolupráce se zaměstnavateli, kteří svým zaměstnancům přispívají na penzijní připojištění nebo životní pojištění. O důležité roli zaměstnavatelů svědčí i to, že přispívají plné třetině klientů, kteří mají s Credit Suisse Life & Pensions penzijním fondem uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění. Právě naše aktivity v oblasti zaměstnaneckých výhod jsou důvodem, proč podporujeme soutěž Credit Suisse Zaměstnavatel roku,“ řekl generální ředitel Credit Suisse Life & Pensions Petr Žaluda.

Podmínkou pro zařazení společnosti do ocenění Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 bylo vyplnění dotazníku, který obsahoval 7 otázek. Tento dotazník sloužil jako podklad pro rozhodování odborné poroty. Zaměřoval se především na otázky týkající se personální tématiky. Obsahoval například hodnocení firemní kultury společnosti, zaměřil se na vzdělávání zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké výhody či podporu daného regionu či města. Rozšiřující otázky sledovaly nejvyšší dosažené cíle v uplynulých letech a vize do budoucna.

Záštitu nad oceněním Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2005 převzal ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *