Management

Pracujte na svém podniku a nikoli v něm

Rád bych vám představil nejdůležitější myšlenku pro každého podnikatele, ať již malého nebo většího:
Váš podnik není váš život!

Každý podnikatel by si měl uvědomit, že jeho podnik a jeho život jsou dvě naprosto rozdílné věci!
V ideálním případě podnik není, podle Michaela E. Gerbera – autora knihy Podnikatelský mýtus, součástí podnikatele, ale něčím, co existuje nezávisle na něm a co se řídí vlastními pravidly a cíli. Je to totiž organismus, který bude žít nebo zemře v závislosti na tom, jak dobře bude plnit svou jedinou funkci: nacházet a držet si své zákazníky.

Každý podnikatel by si měl hned na začátku svého podnikání uvědomit, že smyslem jeho života není sloužit svému podniku, ale naopak prvotním smyslem jeho podniku je sloužit podnikatelovu životu. V tomto momentě může každý podnikatel využít pro svůj podnik přínosy modelu koncesního prototypu. Měl by předstírat, ve většině případů skutečně jen předstírat, že jeho podnik je nebo bude sloužit jako prototyp pro pět tisíc dalších přesně stejných podniků!

Každý podnikatel by se měl řídit následujícími 6 pravidly:
1. Zmíněný model by měl poskytovat důslednou hodnotu, přesahující očekávání
2. Zmíněný model bude provozován lidmi s co nejnižší možnou kvalifikační úrovní
3. Zmíněný model bude jasně identifikovaný jako místo dokonalého a nenarušitelného řádu
4. Všechna práce, vykonávaná ve zmíněném modelu, bude dokumentována v provozních příručkách
5. Zmíněný model bude zákazníkovi poskytovat jednotné a předpověditelné služby
6. Zmíněný model bude využívat jednotné Corporate Identity

1. Zmíněný model by měl poskytovat důslednou hodnotu, přesahující očekávání
Hodnota je v tomto případě tím, za co jí sami lidé (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, věřitelé) považují. Hodnotou může být nečekaný dárek, rozumně stanovená cena a nebo také slovo uznání pro zaměstnance.

2. Zmíněný model bude provozován lidmi s co nejnižší možnou kvalifikační úrovní
Ano, je to tak! Protože bude-li tento model závislý na vysoce kvalifikovaných lidech, nebude možné ho napodobit. Takoví lidé jsou totiž na trhu velice vzácní a hlavně drazí. Nejnižší možná kvalifikační úroveň znamená nejnižší kvalifikaci nezbytnou k plnění funkcí každého zaměstnance.
Je evidentní, že jedná-li se o advokátní firmu, musí zaměstnávat advokáty. Je ale třeba vytvořit nejlepší ze všech systémů, jehož prostřednictvím lze přimět dobré advokáty, aby dosahovali vynikajících výsledků.
Nejdůležitější otázka zní: Jak se může vytvořit podnik, v němž budou výsledky záviset spíše na použitém systému než na lidech? Typický majitel malého podniku dává přednost vysoce kvalifikovaným lidem, protože se domnívá, že přenechá práci jim. Tím se ale podnik stane závislým na rozmarech a náladách svých zaměstnanců. Pokud jsou příznivě naladěni, práce se udělá, pokud ne, nastane problém.

3. Zmíněný model bude jasně identifikovaný jako místo dokonalého a nenarušitelného řádu
Většina lidí v dnešním světě chaosu touží po pořádku. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává zákazníkovi najevo, že zaměstnanci vědí, co dělají. Není nic horšího, než když se zákazník při reklamaci zboží setká s lidmi, kteří mají na stejnou věc různé odpovědi. Zákazník si tedy říká, že každý zaměstnanec dělá svou práci po svém, a proto nic nefunguje a vyrábějí se zmetky. Podnik, který vypadá uspořádaně, dává svému okolí najevo, že v něm existuje správný řád.

4. Všechna práce, vykonávaná ve zmíněném modelu, bude dokumentována v provozních příručkách
Dokumentace říká:“Takhle to u nás děláme.“ Poskytuje zaměstnancům strukturu, kterou potřebují a dává jim písemný návod, jak zajistit splnění úkolu tím nejlepším a nejúčinnějším způsobem. Bez dokumentace se veškerá rutinně vykonávaná práce mění ve výjimky.

5. Zmíněný model bude zákazníkovi poskytovat jednotné a předpověditelné služby
Podnik sice musí vypadat uspořádaně, ale to nestačí. Musí si také uspořádaně počínat! To znamená předpověditelně a jednotně. Pokud si zákazník koupí například určitou službu, očekává při její následné koupi minimálně stejnou kvalitu. Když získá pokaždé něco jiného, přestože by to mělo být stejné, přemýšlí, co by asi získal příště. A ve většině případů zkusí konkurenci, která dělá ve všech případech vše naprosto stejně.

6. Zmíněný model bude využívat jednotné Corporate Identity
Je třeba být konzistentní. Vše musí ladit, firemní vizitky, papíry, obálky, firemní auta, inzerce, produkty i prodejní místa. Každá „maličkost“ musí být v souladu s celkovým firemním pojetím. Je důležité, aby si zákazník při zhlédnutí této „maličkosti“ ji dal do spojitosti s vaším podnikem. Pokud vše bude existovat v jednotném stylu, budou i vaši zákazníci brát váš podnik jako systematický, a tedy schopný se udržet na trhu.

Závěr:
Je důležité si odpovědět na následující otázky:
a) Jak mohu zajistit, aby můj podnik fungoval, ale beze mne?
b) Jak mohu své zaměstnance přimět, aby pracovali, ale bez mého nepřetržitého zasahování?
c) Jak mohu svůj podnik systematicky uspořádat tak, aby mohl být pěttisíckrát napodoben a aby i poslední jednotka fungovala stejně hladce jako ta první?
d) Jak dosáhnu toho, že budu majitelem svého podniku a přitom nebudu jeho otrokem?
e) Jak dosáhnu toho, že budu trávit svůj čas prací, kterou miluji a ne kterou musím udělat?

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *