E-business

Nová technologie, software a poradenství zaměřené na RFID

Společnost IBM představila nové služby, software a technologii, jež mají přispět k rychlejšímu prosazování radiofrekvenční identifikace (RFID) a na ní založených řešení a zúročuje tak investici 250 miliónů dolarů do technologie senzorů, která byla oznámena loni na podzim.

Technologie RFID, jež používá pro uchovávání dat a identifikaci položek elektronické štítky, pomáhá firmám optimalizovat dodavatelský řetězec přesným sledováním pohybu zboží od výrobce do distribučních center a pak do maloobchodů. Rádiové štítky RFID se také uplatňují v oblasti bezpečnosti, neboť pomáhají zajistit správné zacházení s přepravními kontejnery a nebezpečnými produkty.

IBM vstupuje na trh tiskáren rádiových štítků s RFID tiskárnou, která dokáže tisknout jak tradiční čárové kódy, tak štítky RFID. Díky tomu pomůže zákazníkům, včetně menších a středně velkých firem, snadno přejít z čárových kódů na technologii rádiové identifikace.

Tiskárna, podporovaná službami údržby a technické pomoci, dokáže předávat informace dodavatelského řetězce do firemní sítě a aktualizovat stav inventáře, dodávek a podrobnosti o pohybu zboží. Pro rychlé a přesné zpracování informací dodavatelského řetězce používá tiskárna Infoprint 6700 R40 mikroprocesor IBM POWER, jehož robustní výkon zajišťuje rychlý přenos informací do rádiových štítků. Tato technologie také identifikuje nespolehlivé štítky RFID a označuje je jako vadné, což zabraňuje drahým chybám při přepravě zboží.

IBM dále oznámilo zavedení poradenských služeb zaměřených na ochranu osobních údajů v souvislosti s technologií RFID, které mají firmám pomoci chránit důvěru jejich zákazníků při maximálně výhodném používání RFID. Konzultanti poskytují informace o místních a mezinárodních zákonech na ochranu osobních údajů a o principech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), z nichž vychází většina zákonů na ochranu osobních údajů.

Jejich služby zahrnují posouzení, návrh a implementaci řešení RFID, která jsou optimalizována s ohledem na ochranu soukromí, dále vývoj zásad, principů návrhu, komunikaci, školení zaměstnanců a programy na podporu širšího povědomí. Prostřednictvím tohoto poradenství manažeři lépe pochopí, jaká data shromažďují, jak se s nimi bude nakládat a kdo k nim bude mít přístup. Dvoudenní poradenský workshop seznámí klienty s nejlepšími postupy, zásadami sběru dobrovolně poskytovaných informací (opt-in) a s postupy ochrany soukromí spotřebitelů, zaměstnanců a partnerů. Služby ochrany osobních údajů lze také přizpůsobit požadavkům rozsáhlejších instalací.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *