Public relations

Corporate social responsibility je jednou z cest k pozitivnímu PR

Otázka sociální odpovědnosti firem (CSR, corporate social responsibility) vůči jejich okolí se postupně dostává do popředí i v České republice. Stejně jako každá jiná oblast je i CSR skvělou příležitostí jak získat pozitivní odezvu v médiích. CSR je nadstavbou nad komerčními aktivitami firmy (ať už zaměřené na zisk nebo na propagaci) a jako taková může být využita k podpoře znalosti firmy, značky nebo produktu.

V PR strategiích firmy by komunikace charitativních a podpůrných akcí měla mít své pevné místo. Zejména pokud se odehrávají v bezprostřední blízkosti firmy – a to ve fyzickém nebo společenském smyslu. Pokud si nejste jisti, jakým způsobem vaši dobročinnost komunikovat a propojit ji s tématy, které novináře zajímají, podívejte se na pár tipů:

Každý region a lidé v něm žijící vám poskytují zdroje a prostor jako jsou zaměstnanci, doprava, pozemky, bezpečnostní a jiné místní služby, inženýrské sítě, a spolu vytváříte celkové životní podmínky v regionu. Zamyslete se, jak tyto zdroje používáte, zda je zlepšujete nebo naopak využíváním zhoršujete jejich stav a znemožňujete k nim ostatním přístup.

Recipročně poskytujete i vy okolnímu prostředí pracovní místa, investice, daňovou podporu, ekonomické jistoty, podporu regionálních institucí. Vaše budovy dotváří krajinu a tím napomáháte vytváření regionální jedinečnosti. Zdůrazněte kladné prvky vašeho působení a pokud možno pracujte na jejich zvýraznění.

Kromě toho, že s regionem máte navázanou spolupráci, navzájem od sebe vždy něco dalšího potřebujete. Více zaměstnanců, více kvalifikované síly nebo lepší vztahy s institucemi. Přívětivost k vašim požadavkům si můžete zajistit tím, že aktivně vyhledáte problémy v regionu a pomůžete je vyřešit. Pokud navíc spadají do oblasti vašeho podnikání, vaše náklady budou provozní a je velká šance, že odezva bude kladná.

Podle průzkumu Fóra dárců je v ČR značný rozdíl mezi velkými (většinou zahraničními) firmami a ryze českými, často regionálními společnostmi. 86 % velkých firem zahrnuje CSR do celkového strategického finančního i komunikačního plánu a přispívá nejvíce do oblasti sociální, zdravotní a na vzdělávání. 58 % malých regionálních firem za posledních 5 let podporuje zejména volnočasové aktivity a amatérský sport, až následně oblast humanitární a sociální. Jejich plány na dobročinnost jsou krátkodobé a CSR většinou do svých komunikačních aktivit nezahrnují.

Organizace CSR Europe (www.csreurope.org, u nás zatím nepůsobí), provedla několik výzkumů a vyšlo, že z více jak 100 provedených studií 68 % nemělo zatížený rozpočet aktivitami v oblasti CSR. Podle výzkumu provedeného Institute of Business Ethic v roce 2003 měly společnosti praktikující CSR o 18 % vyšší zisk. Určitě v tom hraje roli i fakt, že 70 % západoevropských spotřebitelů považuje reputaci firmy, jejíž výrobky či služby kupují, za důležitou a 1 z 5 spotřebitelů je ochoten zaplatit více za výrobky firmy, která se chová sociálně odpovědně (CSR Europe). Evropská unie podporuje sociálně odpovědné chování a po firmách požaduje řadu kroků, které nejsou založeny na legislativě státu (ani s ní nekolidují), ale CSR podporují a vytvářejí tak kodex odpovědného chování.

Rozhlédněte se kolem sebe, určitě v blízkosti najdete projekt, který souvisí s oblastí vašeho podnikání a jehož podpora vás kladně zviditelní právě tam, kde to potřebujete. Nečekejte ale okamžitý zázrak, vybudování pověsti odpovědného člena společnosti je dlouhodobou strategií na 3 až 5 let.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *