Průmysl

Válcovny plechu znásobily produkci pro elektrotechnický průmysl

Na více než čtyřnásobek ve srovnání s rokem 2001 letos Válcovny plechu Frýdek-Místek zvýší výrobu plechů pro elektrotechnický průmysl. Plánované investice do této produkce povedou k dalšímu zvýšení produkce.

Válcovny plechu Frýdek-Místek, společnost ze skupiny Mittal Steel Ostrava, v příštích třech letech investují 600 milionů korun do rozšíření výroby speciálních plechů pro elektrotechnický průmysl. Tyto investice by měly zdvojnásobit objem výroby těchto plechů, který letos dosáhne 21 tisíc tun. V roce 2001 se vyrábělo 5 tisíc tun elektroplechů, ale už v roce příštím se plánuje výroba 27 tisíc tun.

Plechy pro elektrotechnický průmysl, tzv. dynamo a trafo plechy, jsou velmi žádané na tuzemském trhu i v zahraničí. Vyššímu růstu produkce elektroplechů však zatím brání výrobní zařízení s omezenou kapacitou.

„Poptávka převyšuje kapacitní možnosti podniku. Cílem vedení firmy je proto postupné zvyšování výroby elektroplechů na úkor nízkouhlíkatých plechů, jejíž produkce by se měla naopak postupně snižovat,“ napsala společnost ve svém tiskovém prohlášení.

Kromě výrobních kapacit bránily Válcovnám plechu ve zvýšení výroby také omezené dodávky vstupního materiálu od zahraničních dodavatelů. V současné době společnost veškerý vstupní materiál pro výrobu trafo a dynamo plechů nakupuje od mateřské společnosti Mittal Steel Ostrava, jejíž minihuť už standardně dosahuje jakostních parametrů potřebných pro výrobu speciálních plechů.

Většina produkce elektroplechů směřuje do zahraničí, přičemž s těmito plechy firma úspěšně proniká také na nová teritoria. U trafo plechů, z nichž se produkují například transformátory nebo usměrňovače elektrického proudu, jde na export asi 95 procent produkce. K největším odběratelům patří zákazníci z Itálie, Německa, Švýcarska a zemí Dálného východu. Letos se trafo plechy poprvé vyvezly také do Turecka a Jižní Koreje. Dynamo plechy, které slouží pro výrobu elektromotorů, směřují do zahraničí ze 75 procent, a to zejména do Polska, dále pak do Itálie a Německa.

Elektroplechy vyrábí v Evropě jen U.S.Steel na Slovensku, Jesenica ve Slovinsku, německý Krupp-Thyssen a ocelárna MMK v Magnitogorsku.

Válcovny plechu Frýdek-Místek za osm měsíců letošního roku vytvořily čistý zisk 36 milionů korun. ´Tržby dosáhly 2,18 miliardy korun.

– das –

Článek je uveřejněn ve spolupráci se serverem Svět hospodářství.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!