Management

Společnosti v Česku stále častěji odměňují své zaměstnance za nové nápady

Společnosti v Česku považují za hlavní prioritu odměňování udržení konkurenceschopnosti, zavedení odměňování podle výkonu a zajištění vnitřní spravedlivosti. To jsou výsledky nejnovějšího vydání studie PayWell 2005: Efektivně řídit, efektivně odměňovat společnosti PricewaterhouseCoopers. Obdobný trend potvrzují i výsledky studie HR Controlling 2005.

Martina Wolfová, manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje, k tomu říká:

„Společnosti se stále více snaží podporovat vysoký výkon a kreativitu svých zaměstnanců, protože si uvědomují, že jen tak udrží krok s konkurencí. Kromě tradičních variabilních složek mzdy využívá řada společností jednorázových odměn za nadstandardní výkon, celkem 62 %. Oproti roku 2004 se výrazně zvýšil podíl firem, které se snaží finančně podporovat nové nápady svých zaměstnanců, a to z 28 % na 36 %.“

Snaha o snížení absence
S orientací na výkon je spjata i snaha snižovat absenci, která stále představuje palčivý problém mnoha společností. V této souvislosti přijalo 30 % firem nějaké opatření (jednalo se převážně o výrobní firmy). Většina z nich váže tato opatření na odměňování. Rovněž vzrostl počet společností, které zavádějí kontrolní návštěvy u nemocných zaměstnanců doma (ze 36 na 41 %).

Mezi další metody snižování absence patří tzv. zdravotní dny volna (bez lékařského potvrzení s plnou náhradou mzdy pro účely krátkodobé neschopnosti), dovolená navíc za nulovou absenci, příp. snížení bonusu v případě vysoké absence.

Celkově se letos firmy více snaží o prevenci, a to např. nadstandardní zdravotní péčí, kterou v různé podobě svým zaměstnancům nabízí polovina respondentů. Zřetelně vzrostlo využívání jednorázových forem podpory zdraví, jako jsou příspěvky na očkování (z 35 % na 56 %), mírný nárůst zaznamenala vyšetření v nadstandardním zdravotním středisku nebo speciální zdravotní vyšetření.

Růst mezd rok od roku menší
V posledních pěti letech neustále klesá průměrný plánovaný i skutečný nárůst mezd. Za posledních 12 měsíců společnosti v průměru navýšily mzdy svých zaměstnanců o 5,2 %, což je o 0,7 % méně než se očekávalo. Nejvyšší nárůst mezd zaznamenaly tyto sektory: banky a finanční služby (6,3 %), farmacie a média (shodně po 6 %), high-tech (5,9 %). Je obvyklé, že po zkušební době společnosti navyšují mzdu. Letos takto postupovaly dvě třetiny společností. V průměru ji navyšují o 12 % (loni o 15 %). Nejvíce ze sektoru banky a finanční služby (o 16 %), farmacie (o 14 %), nejméně pak ze sektoru médií (o 6 %). Absolventy platí při nástupu nejlépe v sektoru farmacie (VŠ = 21 857 Kč, SŠ = 17 000 Kč) a rychloobrátkové zboží (VŠ = 21 200 Kč, SŠ = 16 750 Kč), nejméně pak v chemickém průmyslu (VŠ = 15 850 Kč, SŠ = 11 384 Kč). V 94 % společností je navýšení nástupní mzdy individuální, pouze u 6 % platí pro všechny zaměstnance stejná pravidla.

Výše odstupného
Více než dvě třetiny společností vyplácejí svým zaměstnancům odstupné ve výši dané Zákoníkem práce. U nadstandardního odstupného se výše pohybuje nejčastěji na úrovni tří až pětinásobku měsíční mzdy (většinou u výrobních společností).

Zaměstnanecké výhody
Studie potvrdila stabilní zájem o penzijní připojištění – stejně jako loni jej nabízí dvě třetiny společností. Většina z nich (80 %) vyžaduje příspěvek i od zaměstnance. Mezi nejčastěji poskytované výhody patří podpora stravování, přístup k internetu ze svého počítače či týden dovolené navíc. Poslední zmíněnou výhodu poskytuje 77 % respondentů, což je o 12 % více než tomu bylo v loňském roce (převážně velké a výrobní firmy). Výrazně se zvýšil podíl firem, které umožňují svým zaměstnancům připojit se na internet z domova na náklady společnosti (z 35 na 51 %). Nejčastěji tak činí firmy ze sektoru high-tech a farmacie (77 %, resp. 67 %). Poskytování mobilních telefonů, přenosných počítačů či služebních automobilů se stává samozřejmostí a zda je možné tyto pracovní pomůcky považovat za zaměstnanecké výhody (zejména možnost jejich využívání k soukromým účelům), záleží pouze na politice společností.

Studie PayWell se skládá ze dvou celků: mzdového průzkumu (mzdy od roku 1992, více než 300 pozic, 12 sektorů) a průzkumu odměňování a zaměstnaneckých výhod (nejnovější trendy). Srovnávací studie PayWell 2005: Efektivně řídit, efektivně odměňovat se letos zúčastnilo 152 společností působících ve dvanácti sektorech (automobilový průmysl, banky a finanční služby, chemický průmysl, distribuce energií, farmacie, high-tech, importéři automobilů, média, obchod a distribuce, průmyslová výroba, rychloobrátkové zboží, spedice). Převážnou většinu respondentů tvořily společnosti se zahraniční majetkovou účastí (80 %).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *