Management

Základní typologie vedoucích pracovníků

I v tomto svém článku bych se rád zaměřil na další zajímavý problém vnitrofiremní komunikace. Osoba manažera je jedním ze stěžejních článků procesu komunikace uvnitř firmy. Proto bude jistě zajímavé projít si jejich základní typologii. Sami si můžete jednotlivé typy, které zde budou uvedeny, přiřadit k jednotlivým vedoucím pracovníkům ve svém okolí. Jistě půjde o zajímavá zjištění. Uvedenou typologii zmiňuje přední český odborník na problém vnitrofiremní komunikace Patrik Janda ve své publikaci Vnitrofiremní komunikace.

Primárně dělíme manažery na autokratické a demokratické.

Manažer autokratický pouze uděluje příkazy, oboustrannou komunikaci odmítá. U svých podřízených tak zbytečně potlačuje otevřenou výměnu informací. Ta je naopak základem práce demokratických manažerů. Jejich styl je založen na obousměrném toku informací a možnosti komunikace mezi samotnými zaměstnanci.

Dělení je ale samozřejmě ještě hlubší. Zde jsou nejzajímavější typy:

Pošťák – alibista, neustále se vymlouvá na rozhodnutí jiných osob, která on nemůže ovlivnit.

Černá díra – tzv. mrtvý brouk, se zaměstnanci nekomunikuje a neposkytuje zpětnou vazbu.

Hradba – podřízení se ho bojí oslovit, příliš ho neznají – pouze vědí, že je jejich nadřízený.

Jezdec na kole – většinou trpí malým sebevědomím, k nadřízeným je servilní, k podřízeným arogantní.

Na těchto případech je jasně vidět, že nekvalitních a ne zcela efektivních manažerů je bohužel celá řada. Výše uvedené typy (s výjimkou manažera demokratického) nenaplňují základní trivium každého správného vedoucího pracovníka. Jedná se o tyto základní body komunikace v organizaci (Mikuláštík, 2003):

  • příkazy a zpětná vazba.
  • formování a udržování vztahů.
  • řízení a prosazování oboustranné komunikace.

Na první pohled se tedy jedná o pár pojmů, jejichž dodržování by nemělo být velkým problém. V praxi je to však bohužel mnohdy jinak. Přejme si tedy, aby naši manažeři byli maximálně otevření, komunikativní i erudovaní. Jedině tak bude zajištěna trvalá prosperita podniků a firem. To pak samozřejmě pozitivně ovlivní i kvalitu celé společnosti.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *