Průmysl

VSB a.s. vstoupila do koncernu HOCHTIEF se ziskem

Integrace přední české stavební společnosti VSB do koncernu HOCHTIEF byla završena za nepřetržitě se lepšících hospodářských výsledků. V roce 2001 dosáhla společnost VSB a.s. celkového obratu 5 mld Kč a čistého zisku 82 mil Kč. V průběhu roku 2002 hodlá firma, vystupující pod novým obchodním jménem HOCHTIEF VSB a.s., svoji pozici na českém trhu ještě posílit.

„Nepochybuji o tom, že začlenění do skupiny HOCHTIEF nám usnadní naplnění vize široce zaměřené a po celém území státu působící stavební společnosti,“ říká ing. Václav Matyáš, předseda představenstva a generální ředitel HOCHTIEF VSB a.s. První kontakty navázaly společnosti VSB a HOCHTIEF při realizaci stavby Office Park Hadovka. Koncem roku 1999 HOCHTIEF kapitálově vstoupil do VSB a.s. a získal 95% jejích akcií. Počátkem roku 2000 byl zahájen integrační proces projektem Moving Forward, kde jednotlivé odborné týmy obou společností začaly řešit konkrétní oblasti spolupráce. Letošní vyvrcholení procesu integrace provází vedle nového obchodního jména i nové logo HOCHTIEF VSB a.s.

V roce 2001 byla stabilizována a uplatňováním vzdělávacího systému i zkvalitněna zaměstnanecká skladba společnosti. Evidenční stav zaměstnanců mírně poklesl a dosáhl počtu 2100.

„K hlavním úkolům HOCHTIEF VSB a.s. pro rok 2002 i léta následující patří udržení nezávislosti na cizích zdrojích, efektivní ziskové podnikání s přijatelnými vyváženými riziky, zvýšení intenzity obchodní činnosti, pokračování racionalizace a reengineeringu společnosti a dobudování a rutinní zvládnutí nového informačního, řídícího a kontrolního systému,“ uvádí ing. Václav Matyáš.

V roce 2002 HOCHTIEF VSB a.s. míní dokončit řadu důležitých projektů. Nejvýznamnějším z nich je druhý hlavní výrobní blok JE Temelín. Dále se jedná např. o výstavbu zimního stadionu v Českých Budějovicích, regionálního centra společnosti RadioMobil v Hradci Králové, domova důchodců v Netolicích, bytových domů v Praze 8, bytových jednotek v Liberci, základní školy v Lomnici nad Popelkou či o dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod v Klatovech. V současnosti HOCHTIEF VSB a.s. usiluje o stěžejní zakázky, jako jsou obchodně-administrativní, případně obchodně-bytová centra s objemem stavebních prací v hodnotě miliard korun. Firma hodlá vstoupit i do projektů velké infrastruktury typu dálnic, silnic I. třídy, vodních cest, tunelů a mostů. Ve spolupráci se specializovanými partnery, ale i vytvářením vlastních odborných kapacit se chce HOCHTIEF VSB a.s. podílet na likvidaci ekologických zátěží.

Podle ing. Václava Matyáše je relativně novým územím, kde se HOCHTIEF VSB a.s. bude chtít prosadit, oblast východních Čech a Moravy. Aby měla nezbytnou marketingovou kontrolu a bezprostřední přístup do výběrových řízení, připravuje otevření nových obchodních kanceláří v Hradci Králové a Brně.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *