banner_left
Marketing

Fotografie populárnější než kdy předtím

Fotografie je populárnější než kdykoliv předtím. Je to díky tomu, že na fotografickém trhu je zaznamenán trvalý rozvoj digitální fotografie. V celosvětovém měřítku se očekává, že v roce 2005 si zákazníci koupí 130 miliónů fotoaparátů. Z tohoto počtu bude téměř 100 miliónů digitálních. Objem trhu digitální fotografie tedy překročí nejvyšší objem prodeje dosažený s analogovými fotografiemi – to jsou zjištění konference Imaging Summit 2005. Fotografie je populárnější než kdykoliv předtím. Je to díky tomu, že na fotografickém trhu je zaznamenán trvalý rozvoj digitální fotografie. V celosvětovém měřítku se očekává, že v roce 2005 si zákazníci koupí 130 miliónů fotoaparátů. Z tohoto počtu bude téměř 100 miliónů digitálních. Objem trhu digitální fotografie tedy překročí nejvyšší objem prodeje dosažený s analogovými fotografiemi – to jsou zjištění konference Imaging Summit 2005.

Během norimberské konference organizované GfK Marketing Services, Messe Köln (výstavní centrum v Kolíně nad Rýnem) a Prophoto ve dnech 5. a 6. prosince 2005, se budoucností optického sektoru, spotřebitelské elektroniky a informačních technologií zabývalo 15 přednášejících. Konference se zúčastnilo více než 200 odborníků z Německa i ze zahraničí.

Ve dnešní době se poptávka na fotografické přístroje a videokamery soustředí na digitální výrobky. V roce 2005 zakoupí v celosvětovém měřítku zákazníci téměř 100 miliónů digitálních fotoaparátů. Pro porovnání, maximálním požadavkem trhu analogových fotografických přístrojů bylo 70 miliónů v roce 2000. V roce 2005 očekává světový obchod a průmysl prodej důležitých 30 miliónů analogových přístrojů a to hlavně na trzích, kde je cena přístrojů digitálních stále příliš vysoká nebo tam, kde nejsou digitální fotoaparáty dosud dobře zavedeny.

Vedle digitálních fotoaparátů, jejichž rysy obvykle zahrnují zvukové a obrazové klipy, pokračuje rovněž zájem zákazníků o videokamery. Podíl těchto výrobků na spojeném trhu fotoaparátů a kamer dosahuje téměř 15%. Tento údaj představuje téměř výhradně digitální výrobky. Analogové videokamery se v současné době vůbec špatně prodávají.

V poslední době začaly digitálním fotoaparátům konkurovat mobilní telefony s funkcí fotografování. Mobilní telefony s funkcí fotografování produkují snímky vysoké kvality. GfK předpokládá, že v současnosti jsou prodeje mobilních telefonů zhruba osmkrát vyšší než prodeje digitálních fotoaparátů. Trh mobilních telefonů však sdílí dopady prodejů digitálních fotoaparátů pouze v omezené míře, neboť prodejné mobilní telefony jsou dnes omezeny na třídu 2 megapixelů, zatímco čisté digitální fotoaparáty se mohou většinou pochlubit rozlišením 5 megapixelů.

Pohyby na trhu zobrazování
V porovnání s lety předdigitálního boomu je v současné době pořizováno podstatně větší množství snímků. Ve většině případů jsou tato digitální zobrazení ukládána na paměťových kartách přístrojů, harddiscích počítačů nebo jiných digitálních paměťových zařízeních. Do dnešní doby zákazníci tiskli pouze zlomek těchto digitálních zobrazení.

Způsob, jímž se zobrazení tisknou, se rovněž změnil. V Německu se zhruba 50% digitálních fotografií tiskne doma, na soukromých tiskárnách. Dalšími populárními způsoby získávání výtisků digitálních fotografií jsou použití stánkového systému, který je dostupný u maloobchodníků či velkoobchodníků, nebo přímé objednávky přes internet.

Hlavní důvod, proč zákazníci tisknou pouze omezené množství svých digitálních fotografií doma, pokud mají k dispozici tiskárnu, je poměrně složitý. Kvalita tisku bude dobrá pouze tehdy, použije-li se tiskárna na malé obrázky, nebo využijeme-li tiskárnu synchronizovanou s fotoaparátem. Při využití takových tiskáren mohou být fotografie tištěny přímo z digitálních fotoaparátů nebo paměťových zařízení, bez nutnosti použít pro jejich zpracování software. V Evropě vlastní malou domácí tiskárnu na fotografie pouze 5% domácností z těch, které mají k dispozici digitální fotoaparát.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *