Komunikace

Kreativní řešení problémů (6.) – Typy analýz

Od myšlenkových map skočme zpět k lineárním seznamům, aniž bychom opustili analytické myšlení. Analýzy jsou nutné pro dobré pochopení problému a k použití jich máme hned několik. Analýzy lze navzájem kombinovat – například při SWOT využít na jednotlivé úseky analýzu 5W&1H nebo naopak. Analýzy lze využít jak při definici problému, tak i při jeho závěrečném vyhodnocování. Analýzy nám pomohou, pokud cítíme, že s dosavadními metodami jsme v koncích.

Analýza 5W & 1H
Tato metoda je základem žurnalistiky – každý článek by měl odpovídat na následující otázky: KDO, CO, KDE, KDY, PROČ a JAK (who, what, where, when, why and how)

Dimenzionální analýza dané otázky rozvíjí hlouběji a snaží se odpovědět na nebezpečí poklesu vnitřně daných hodnot, pravidel a zásad:

  • CO – předmětová dimenze: kompetence/inkompetence (děje se něco špatně?), zásady/skutky (je nezbytné změnit postoj?), závěry/domněnky (zabýváme se problémem nebo jeho příznaky?) aktivní/pasivní (co iniciovalo problém?), viditelný/neviditelný (nejedná se o skrytý problém?)
  • KDE – prostorová dimenze: místní/vzdálený (odkud je problém ovlivňován?) lokace v lokaci (až kam sahá jeho vliv?), izolovaný/rozšířený (neexistují jinde podobné problémy?)
  • KDY – časová dimenze: starý/nový (známe některé části problému z dřívějška?), současný/hrozící, stálý/proměnný (je problém trvale přítomný nebo jeho intenzita klesá, vrací se v cyklech?)
  • KOLIK – kvantitativní dimenze: jeden/mnoho (problémů, zainteresovaných lidí), generální/specifický, jednoduchý/komplexní, hodně/málo (vliv problému na systém)
  • JAK – kvalitativní dimenze: hluboký/povrchní (jak hluboko problém sahá?), přežít/zbohatnout (jedná se o zápas o život, nebo jde o zvyšování čehokoliv?), první/poslední (jakou má prioritu?)
  • KDO – osobnostní dimenze: jeden/mnoho (řešitelů, zainteresovaných lidí), odbornost/přehled (k vyřešení potřebují úzký pohled odborníka nebo široký záběr?), rychle/pomalu (jaká je náročnost vyřešení problému vzhledem k dalším úkolům)

Analýza GAP zkoumá mezery zpravidla v nabídce trhu. Základními měřítky bývá cena, kvalita, vkus a poptávka. Každému trhu se přiřadí její úroveň kategorie (nízké ceny v tržnici, vysoká kvalita značkových obchodů) a mezi nimi lze najít mezeru (chybějící specializace, vysoký dovoz).

Analýza SWOT zkoumá silné (strenght) a slabé (weak) stránky, příležitosti (opportunities) a hrozby (threats).

K vymezení problému můžete využít i středověkou scholastickou metodu: negativní vymezení. Uvědomíte si, jak nechcete, aby výsledek vypadal a tím uděláte první krok k pozitivnímu řešení. Podobně můžete využít synektiku a parafrázovat klíčová slova pomocí synonym a variant klíčových slov.
Obraťte znaménko a snažte se negativa problému proměnit v pravdivá pozitiva (vysoký počet důchodců vs. vyšší průměrný věk). Tato metoda Vám pomůže odhalit skryté slabiny i silné stránky, na kterých půjde postavit efektivní řešení.

Pokud před problémem (osobním, pracovním) utíkáte, do deseti minut se z něj stane emoční blok, který vás bude postupně “užírat”. Sepište si všechny věci, které Vás otravují. Uvědomte si je a buď je okamžitě vyřešte, nebo se s nimi smiřte. Ať už je to příliš teplá kancelář, politická situace nebo studené jídlo v kantýně, ani jedna z těchto věcí nemá právo Vám bránit v myšlenkovém rozletu.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *