Marketing

Čína: nejslibnější importní a exportní trh

Názory evropských manažerů, kteří byli dotazováni na své obchodní záměry v Asii, se téměř rovnoměrně dělí. Pro 20 % dotazovaných manažerů je Asie atraktivní díky svému importnímu i exportnímu potenciálu. 21 % manažerů považuje Asii hlavně za exportní trh. Trochu méně slibný (17 %) se zdá být dovoz do Asie. 21 % respondentů tento region pokládá také za ideální místo pro výrobu. V následujících 5–10 letech se podle prognóz evropských manažerů jejich obchodní záměry výrazně nezmění.

Čínský příslib
Za zaslíbenou zemi označuje Čínu většina (71 %) ze třetiny evropských manažerů, kteří v Asii vidí importní trh. Nejméně nadšeni se zdají být belgičtí a francouzští manažeři, u kterých Čína získala jen 53 % a 60 % hlasů. Manažeři z Belgie a Francie nemají v oblibě ani Indii (v uvedeném pořadí 6 % a 10 % hlasů) na rozdíl od svých italských (28 %) a holandských (24 %) protějšků, kteří v Indii jako v silný importní trh věří.

Navzdory obrovskému zájmu o Asii a její potenciál 64 % evropských manažerů Asii nepovažuje za vhodný importní trh pro své podnikání. Největšími skeptiky jsou italští (70 %), francouzští (69 %) a belgičtí (66 %) respondenti.
Pro evropské manažery, kteří považují Asii spíše za exportní trh, je zemí největších příležitostí opět Čína (71 %). Ta má velký potenciál především podle německých a italských manažerů (shodně 81 %). Nejméně připraveni vyvážet do Číny jsou manažeři v Anglii (59 %) a Belgii (60 %).

Čína je nejpopulárnějším místem v Asii i pro zřízení výrobního závodu (62 % hlasů). Zájem vyrábět zde své zboží projevilo 77 % španělských manažerů. Jejich němečtí kolegové se naproti tomu více zdráhají (55 %).

Žádná procházka růžovým sadem
Evropští manažeři si uvědomují, že při obchodování s Asií mohou narazit na některé logistické problémy. Největší obavy mají z byrokracie (59 %) a možné nedostatečné znalosti místního trhu (53 %). Je nepravděpodobné, že by převzetí koncepcí osvědčených v Evropě a jejich zavedení v Asii, konkrétně v Číně, mohlo fungovat. Díky rozdílnému trhu, kultuře a požadavkům v jednotlivých oblastech je Asie velmi složitým regionem. Aby byly společnosti úspěšné, musí dokonale porozumět jemným rozdílům mezi jednotlivými trhy a přizpůsobit jim své podniky. S těmito úkoly mají patrně největší problémy španělští manažeři (67 %).

Dalším důvodem obav mezi evropskými manažery jsou celní nařízení (52 %). Nejklidnější se zdají být v Belgii a Británii, kde má v této oblasti obavy 39 % manažerů. Daleko více znepokojeni jsou pak jejich španělští (62 %) a italští (64 %) kolegové. Dlouhé přepravní lhůty (35 %), obavy o platby (33 %) a potíže s pohybem zboží (29 %) jsou další nesnáze, o kterých si evropští manažeři myslí, že je mohou potkat. I přes rychlý růst asijských ekonomik a jejich obrovské úsilí zlepšit služby se stále jako překážka, kterou je třeba zvládnout, jeví i nedostatečná infrastruktura.

Domluvit se
21 % evropských manažerů uvádí, že má zájem učit se čínsky, aby si usnadnili své podnikání v Číně. Největší motivaci učit se tento jazyk mají belgičtí (30 %) a britští (26 %) manažeři. Jejich němečtí a španělští kolegové jsou rozšiřování svých jazykových znalostí o čínštinu nakloněni méně (shodně 16 %). Výrazně nižší je zájem učit se čínsky jen tak pro zábavu. Ve svém volném čase by kurzy čínštiny navštěvovalo jen 7 % manažerů.

V patnáctém ročníku průzkumu UPS Europe Business Monitor bylo od 12. září do 9. listopadu osloveno 1 459 manažerů z 15 000 Evropských top společností. Průzkum je prováděn každoročně. Rozhovory byly prováděny v následujících zemích: Belgie (100), Francie (250), Německo (252), Itálie (250), Holandsko (101), španělsko (250) a Velká Británie (254). Respondenti jsou ve vedoucích pozicích. Průměrné roční tržby dotazovaných společností byl 1.01 miliard eur, průměrný počet zaměstnanců je 2 200. Dotazování prováděla nezávislá mezinárodní agentura pro výzkum trhu TNS v mateřském jazyce respondentů prostřednictvím mezinárodní telefonní jednotky TNS v Londýně.

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *