Management

Rodina a zaměstnání – nepřátelé či spojenci

Vraťte nám náš čas, volají účastníci iniciativy Take Back Your Time (TBYT), jejíž vznik se datuje k červnu roku 2004, kdy proběhla její zakládající konference na Lyola University v Chicagu. Tisíce členů TBYT v čele s předními experty z oblasti zdravotnictví, rodinné terapie, sociologie, občanských organizací i představitelů velkých korporací (například IBM) upozorňují na problémy spojené s přepracovaností, nedostatkem času a narůstajícím stresem pracujících Američanů a volají po znovunastolení přirozené rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Jaký k tomu mají důvod? Produktivita práce roste ve Spojených Státech téměř o čtyři procenta ročně, zvyšuje se národní produkt, roste životní úroveň. Co tedy není v pořádku?

K tomu, aby si průměrný Američan udržel svůj životní standard musí obětovat většinu ze svého osobního života. Pro ilustraci několik alarmujících skutečností: Američané pracují téměř o devět týdnů v roce déle než pracující v Západní Evropě. Vdaná zaměstnaná americká žena ze střední třídy pracuje dnes v průměru o 500 hodin ročně víc než v roce 1979. Průměrný Američan si užije pouhých 13 dnů dovolené zatímco průměrný Ital 42 dnů, 26% amerických pracujících nemá dovolenou vůbec. Přepracování a stres stojí Spojené Státy 300 miliard dolarů ročně.

Dlouhá desetiletí jsme obdivně vzhlíželi přes železnou oponu za oceán k zemi neomezených možností. Možnosti však, jak vidno, vyvolávají omezení. Negativní jevy, které se někdy nedají vyjádřit čísly či procenty. Problematické rodinné vztahy, rozvodovost, citové odcizení dětí, zdravotní problémy, snížení výkonnosti. Aspekty přepracovanosti a nedostatku času v USA se začala seriozně zabývat i Mezinárodní organizace práce sídlící v Ženevě, která oficielně uvítala iniciativu Take Back Your Time.

Jak je na tom pracující v České Republice?
Stát ho chrání v podobě zákonné pracovní doby, nároku na dovolenou či mateřskou dovolenou. Zákonem se ale vždy ohánět nemůžeme. Vzrůstající vnitřní i vnější konkurence nás nutí pracovat usilovněji, často na úkor našeho osobního života. Podle poslední studie Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) se produktivita práce v České Republice zvyšuje rychleji než v patnácti “starých” členských zemích EU. Statistické údaje Sociologického ústavu Akademie věd ČR prokazují významný nárůst v oblasti zaměstnání mimo běžnou pracovní dobu. Zatímco v roce 1989 pracovalo mimo běžnou pracovní dobu 45.4% dotázaných, o deset let později, v roce 1999, to bylo již 63%. Podle informací Institutu sociologických studií FSU UK tráví 29% pracujících Čechů v zaměstnání více než padesát hodin týdně.

Jste – li vrcholovým manažerem, těžko to asi můžete každý druhý den zabalit o půl čtvrté a strávit odpoledne s rodinou. Je tady ale možnost, jak vybudovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, aniž by žádný z nich utrpěl. Věnujte stejně profesionální péči, kterou dáváte svému zaměstnání i svému soukromí. Žijeme v době pokročilého outsourcingu, předejte péči o své mimopracovní činnosti profesionálům, které se o ně postarají. Investice do soukromého života se vyplatí.

Dnes už se přes oceán s tak zbožnou úctou nedíváme. Nevyžadujeme svůj čas zpátky. Víme, že k dosažení úspěchu musíme čas investovat. Investovat ho správně. Investovat ho tak, abychom my, naši nejbližší i naše firma či zaměstnavatel byli spokojení.

Petr Čermák
Full Care
www.fullcare.cz

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *