Management

Studie o fúzích a akvizicích zjistila, že vývoj střední Evropy odrážel trendy západní Evropy

Ze studie společnosti PricewaterhouseCoopers, vyplývá, že počet fúzí a akvizic v České republice, Maďarsku a Polsku v roce 2001 poklesl o 32 %, což odpovídá celkovému poklesu transakcí v Evropě i ve světě.

Zjištění studie Fúze a akvizice ve střední a východní Evropě zpracované společností PricewaterhouseCoopers vycházejí z veřejně dostupných údajů o transakcích v soukromém sektoru uzavřených v regionu střední a východní Evropy. Společnost PricewaterhouseCoopers má k dispozici příslušná historická data od roku 1997 o České republice, Maďarsku a Polsku. Studie pro rok 2001 poprvé zkoumá vývoj fúzí a akvizic rovněž v Bulharsku, Rumunsku, Rusku a na Slovensku.

Margaret Dezse, partnerka společnosti PricewaterhouseCoopers odpovědná za poradenství v oblasti fúzí a akvizic pro střední a východní Evropu, řekla:

“Vývoj v České republice, Maďarsku a Polsku stále více reflektuje trendy západoevropských trhů fúzí a akvizic, a pokles transakční činnosti byl proto očekáván. Trhy fúzí a akvizic ostatních zemích sledovaného regionu jsou v odlišných fázích vývoje. Celkově vzato se však střední a východní Evropa vyrovnala s globálním poklesem fúzí a akvizic lépe, než se předpokládalo.”

Hugh Brown, celosvětový vedoucí Finančního a kapitálového poradenství společnosti PricewaterhouseCoopers, dodal:

„Podíváme-li se do budoucnosti, budou země střední a východní Evropy nadále nabízet velmi lákavé příležitosti jak pro strategické investory, tak ve stále větší míře i pro fondy soukromého kapitálu, které mohou být zajímavou alternativou k bankovním úvěrům. Čím více se tyto země budou blížit členství v EU, tím větší důležitost získají jak pro strategické investory, tak pro fondy soukromého kapitálu.“

Střední a východní Evropa má stále ještě větší potenciál k výraznějšímu růstu trhu fúzí a akvizic než západní Evropa, neboť celkový trh fúzí a akvizic střední a východní Evropy představuje podle ukazatele parity kupní síly pouze 1 % HDP, zatímco západoevropský trh odpovídá přibližně 7 %. Růst na rozvinutějších trzích v České republice, Maďarsku a Polsku bude převážně určován trendy v západní Evropě s občasnými prudšími vzrůsty v jednotlivých státech v důsledku pokračujících hospodářských změn. Rozsah aktivit v oblasti fúzí a akvizic v Bulharsku, Rumunsku, Rusku a na Slovensku bude do značné míry určována specifickými riziky jednotlivých států.

Rusko realizovalo v roce 2001 nejvíce fúzí a akvizic ze sledovaných zemí – celkem 237. Polsko se umístilo jako druhé s celkovým počtem 207 transakcí. Z hlediska relativní tržní hodnoty transakcí si ovšem nejlépe vede Maďarsko, kde hodnota transakcí odpovídala podle ukazatele parity kupní síly 4 % HDP (4 mld. USD). Přestože hodnota ruského trhu fúzí a akvizic se odhaduje na 6 miliard USD, představuje ruský trh podle ukazatele parity kupní síly méně než 1 % HDP.

Geoff Upton, ředitel pro oblast fúzí a akvizic v České a Slovenské republice společnosti PricewaterhouseCoopers, dodal:

„Trh fúzí a akvizic v České republice zažil v loňském roce zřetelný pokles jak počtu, tak objemu transakcí. V příštích letech by se však situace měla zlepšit a mohlo by dojít k růstu v důsledku realizace odložených privatizačních projektů. České republice se navíc podařilo získat velké množství zahraničních investic ´na zelené louce´ a tento typ transakcí nebyl do studie zahrnut.“

Tempo přílivu investic do střední a východní Evropy se v roce 2001 zpomalilo, přičemž vnitrostátní transakce představovaly 59 % veškerých fúzí a akvizic. Německo, USA, Francie, Holandsko a Rakousko zaujímají přední místa mezi zeměmi, které v roce 2001 investovaly prostřednictvím fúzí a akvizic do zemí střední a východní Evropy. Němečtí investoři realizovali 17 % veškerých zahraničních akvizic v regionu a nejvíce se přitom zaměřili na Českou republiku, Maďarsko a Polsko.

Aktivitám v oblasti fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě i nadále dominují zpracovatelský průmysl, finanční služby, informační technologie a výroba potravin a nápojů. Na první místo se v roce 2001 dostal zpracovatelský průmysl s výrazným podílem 24 % transakcí. Sektor finančních služeb zaujal druhé místo a bylo v něm realizováno mnoho největších transakcí ve zkoumaném regionu. Odvětví informačních technologií si přes globální pokles vedlo poměrně dobře – s 9 % transakcí se stalo třetím nejaktivnějším sektorem. Výroba potravin a nápojů skončila v loňském roce na čtvrtém místě, avšak ve srovnání s předchozími sektory zaznamenala nejvýraznější pokles transakční činnosti.

Tým finančního a kapitálového poradenství společnosti PricewaterhouseCoopers poskytuje poradenství při realizaci transakcí a získávání finančních prostředků ve střední a východní Evropě. Studie Fúze a akvizice ve střední a východní Evropě je aktualizována každé dva roky.

Hlavní zjištění studie:

  • Odhadovaná celková tržní hodnota fúzí a akvizic v sedmi zemích, které byly předmětem studie, představovala v roce 2001 přibližně 16 mld. USD.
  • V roce 2001 bylo v soukromém sektoru uzavřeno celkem 839 transakcí.
  • Celých 91 % transakcí uzavřených ve sledovaných sedmi zemích bylo uskutečněno v České republice, Maďarsku, Polsku a Rusku. Bulharsko, Rumunsko a Slovensko zaznamenaly po 30 a méně transakcích.
  • Rusko uskutečnilo nejvíce transakcí ze všech sledovaných zemí – celkem 237 obchodů, což představuje 28 %. Trh fúzí a akvizic v Rusku tvoří podle ukazatele parity kupní síly pouze 0,8 % HDP, což za předpokladu pokračování současných reforem vytváří potenciál pro výrazný růst.
  • Německo je na trhu fúzí a akvizic ve sledovaných zemích aktivnější než kterákoli jiná země. Uzavřelo 59 obchodů, což znamená 17 % všech transakcí směřovaných do regionu.
  • Průměrná velikost transakce ve všech sedmi zemích dosáhla 12 mil. USD (při vyloučení 21 transakcí v hodnotě nad 100 mil. USD)
  • Míra zveřejňování ceny transakcí se zvýšila na rekordních 40 %. Polsko dosáhlo nejvyšší míry informační otevřenosti – nabízená cena byla zveřejněna u 70 % transakcí. Nejnižší míru zaznamenalo Bulharsko, kde byla cena nabídky zveřejněna pouze u 20 % transakcí.
  • V roce 2001 realizovalo pět zemí střední a východní Evropy 12 transakcí směřujících do zahraničí: Česko, Maďarsko, Polsko, Rusko a Slovensko.
  • Tržní hodnota fúzí a akvizic na vyspělejších trzích České republiky, Maďarska a Polska je odhadována na dohromady 8,6 mld. USD.
  • Počet transakcí v Česku, Maďarsku a Polsku poklesl loni oproti roku 2000 o 32 %. V roce 2001 bylo v těchto zemích zaznamenáno celkem 528 transakcí.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *