Knihy

Kniha „Typologie organizace“

Organizace se liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chtějí dosáhnout, ale i svým charakterem, tvrdí William Bridges, autor knihy Typologie organizace, kterou s podtitulem Využití osobnostních typů v procesu rozvoje organizace vydává nakladatelství Management Press. Zavedená firma s dlouholetou tradicí ve výrobním oboru se velmi liší od nově založené softwarové firmy. A charakter výrobní a softwarové firmy se odlišuje od charakteru státní vysoké školy, městské nemocnice nebo stavební firmy.

Myšlenka, že charakter organizace lze definovat, je založena na následující analogii: organizace jsou jako lidé. Lidé jsou však biologická stvoření, zatímco organizace jsou společenské útvary. Lidé mají určitá životní očekávání a biologicky daný životní cyklus, zatímco organizace mohou přirozeně zaniknout po několika letech nebo být stále silné, i když jsou na trhu třeba stovku let. Pokud však tuto analogii mezi jedincem a organizacemi použijeme kriticky, umožní nám porozumět tomu, proč organizace jednají tak, jak jednají, a jak podstatně zvýšit jejich efektivnost.

Podobně jako osobnostní typ lze také charakter organizace lze určit se značnou mírou objektivity. I přes značné rozdílnosti v charakterech organizací lze seskupit jejich shodné znaky do šestnácti základních kategorií – charakterových typů. Tento systém odpovídá šestnácti osobnostním typům, který na základě díla velkého švýcarského myslitele Carla Junga vyvinuly Američanky Katharine Cook Briggs a Isabel Briggs Myers. Jejich tým vytvořil nástroj k určení osobnostního typu jedince MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), podle něhož William Bridges sestavil dotazník – tzv. index charakteru organizace (Organization Character Index – OCI). S jeho pomocí lze určit charakter konkrétní organizace a je vlastně pro organizace tím, čím je MBTI pro jednotlivce.

Kniha, která je doplněna celou řadou příkladů, jak efektivně využít charakteru organizace, je určena těm, kdo pracují s organizacemi a v organizacích a hledají užitečné nástroje, jak zvyšovat výkonnost organizací, jak efektivně vytvářet týmy, řídit kariéru a zajistit harmonické vztahy mezi pracovníky.

William Bridges je mezinárodně uznávaný odborník a zakladatel poradenské firmy William Bridges & Associates, která pomáhá organizacím i jednotlivcům řešit problémy v oblasti řízení změny a rozvoje kariéry. K jejím klientům patří takové význačné firmy a instituce, jako jsou například Motorola, Hewlett-Packard, Intel, AT&T, ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států a Národní úřad pro veterány, ale také organizace v Austrálii, Belgii, Brazílii, Francii, Hongkongu, Saúdské Arábii, Jižní Africe a Velké Británii.

Bridges je autorem mnoha úspěšných knih. Jeho kniha Typologie organizace. Využití osobnostních typů v procesu rozvoje organizace, která aplikuje nástroj zjišťování osobnostního typu na organizace, se ve Spojených státech dočkala řady vydání a byla přeložena do mnoha světových jazyků.

William Bridges se rovněž proslavil svými výzkumy řízení organizačního přechodu (transition). čVýsledkem této práce jsou knihy Transitions: Making Sense of Life´s Changes a Managing Transitions.
Bridges studoval na Harvardově, Kolumbijské a Brownově univerzitě, před zahájením vlastní pordenské praxe působil jako profesor americké literatury na Mills College v Oaklandu v Kalifornii.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 145 x 205 mm, 168 str.,
doporučená cena 240 Kč, obj. číslo 0520, ISBN 80-7261-137-2

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *