Marketing

Obrat výrobků Green Flagship společnosti Philips se zdvojnásobil na 2 miliardy eur

Ve své zveřejněné výroční zprávě o udržitelném rozvoji společnost Royal Philips Electronics popisuje pozitivní výsledky své činnosti zaměřené na řešení nejvýznamnějších celosvětových ekologických problémů a novinky pro rozvojové trhy. Nejdůležitějšími z nich je 50 na trh uvedených výrobků „Green Flagships“, které zvyšují celkový počet zástupců této řady na více než 160. Jedná se o výrobky se značně sníženým ekologickým dopadem. Kromě toho byly úspěšně dokončeny pilotní projekty kampaně New Sustainable Business Initiative a byly zahájeny nové s cílem vytvoření sociální i ekonomické míry návratnosti.

Barbara Kux, vedoucí nákupu společnosti Philips, členka GMC a předsedkyně Rady pro udržitelný rozvoj (Sustainability Board), říká: „Společnost Philips je odhodlána razit politiku udržitelného rozvoje v celé své organizaci. Zdvojnásobení obratu našich výrobků Green Flagship z 1 miliardy eur v roce 2004 na 2 miliardy v roce 2005 je velký úspěch, který před nás staví nové cíle z hlediska vytváření a rozvoje udržitelné hodnoty.“

Výrobky Green Flagship
Výrobky Green Flagship představují konkrétní příklad toho, jak společnost Philips zlepšuje kvalitu života a řeší problémy – jako například globální oteplování – které se týkají spotřebitelů na celém světě. Výrobky Green Flagship musejí prokázat výrazně lepší ekologické parametry než jejich předchůdci či nejbližší komerční konkurenční výrobky z hlediska spotřeby energie, balení, obsahu nebezpečných látek, hmotnosti, možnosti recyklace a likvidace a spolehlivosti po dobu životnosti. Tyto výrobky nyní představují obrat ve výši 2 miliard eur, což je oproti roku 2004 dvojnásobek.

Mezi novými výrobky uvedenými na trh v roce 2005 jsou mimo jiné nové systémy digitální radiografie, jejichž spotřeba energie je o 41% nižší, televizory Flat TV, které spotřebovávají o 39 % méně energie a neobsahují žádné nebezpečné látky a vnitřní aktivní anténa pro přenosné televizory, která spotřebovává o 40% méně energie a je o 85% lehčí než konkurenční výrobek.

Společnost Philips považuje činnost v oblasti udržitelného rozvoje za klíčový faktor celkového dlouhodobého rentabilního rozvoje a vytváření hodnoty. Během posledních pěti let investovala více než 400 milionů eur do ekologických osvětlovacích technologií. V roce 2005 bylo na trh uvedeno několik energeticky efektivních výrobků – mimo jiné také výrobků kategorie Green Flagship – které představují potenciál zásadního snížení emisí CO2. Společnost Philips právě zveřejnila výsledky výzkumu potvrzujícího, že nové energeticky efektivní systémy (kontroly) osvětlení, jako například ActiLume a LightMaster Modular, mohou vést k úsporám nákladů ve výši 1-2 miliardy eur a ke snížení emisí CO2 v objemu odpovídajícím vysazení 300 milionů stromů.

Pilotní projekty kampaně New Sustainable Business Initiative
Společnost Philips během roku 2005 také dokončila pilotní projekty kampaně New Sustainable Business Initiative (NSBI) a pokračovala ve svých inovacích, jejichž smyslem je zlepšit kvalitu života pro všechny spotřebitele, obzvláště pak pro ty, kteří se nacházejí u samotné základny celosvětové ekonomické pyramidy. Akce DISHA, jejíž první pilotní projekt byl úspěšně dokončen v roce 2005, se zabývá mobilní „teleklinikou“ s multidiagnostickými funkcemi a satelitním spojením se vzdálenou specializovanou nemocnicí. Druhý pilotní projekt se stejnými strategickými partnery stojícími mimo strukturu společnosti Philips bude zahájen v roce 2006 a bude dále rozvíjet a zdokonalovat samotnou koncepci projektu, konfiguraci hardwaru a model služeb. Jeho součástí bude také „centrální“ dodávka („hub van“) a několik dalších menších vozidel.

Jedním z nových pilotních projektů v rámci několika již zahájených akcí je nákladově efektivní dobíjitelné osvětlení pro lidi žijící v rozvojových oblastech světa. Tyto osvětlovací systémy nepotřebují pro svůj provoz elektřinu z rozvodné sítě a obsahují nižší podíl běžných neekologických materiálů s cílem dosažení lepší zdravotní a hygienické úrovně domácností.

Dalším výrobkem, který dosahoval dobrých výsledků ve fázi testování, byl sporák na dřevo se sníženým objemem kouře a toxických emisí. Sporák je určen pro vaření v rozvojových zemích a mohl by uspokojit potřeby až 300 milionů rodin v nejchudších regionech světa a pomoci snížit výskyt nemocí souvisejících s působení kouře, které si každým rokem vyžádají zhruba 1,6 milionu životů. Je-li používán správně, snižuje tento sporák spotřebu paliva až o 80% a vyrábí elektřinu,. která může být využita pro provoz dalších zařízení, například osvětlovací techniky či rozhlasových přijímačů.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *