Management

Změna klimatu na poli mezinárodní mobility zaměstnanců

Institut pro globální mobilitu (Institute for Global Mobility – IGM) zveřejnil výsledky svého průzkumu Strategické trendy globální mobility. Z výsledků vyplývá, že po střední Evropě, která se za posledních patnáct let stala hlavním cílem vysílání zahraničních manažerů, je nyní Čína nejrychleji rostoucí destinací pro expatrioty.

Prezident IGM a partner společnosti Ernst & Young Brian Friedman říká: „Globalizace je ve světě businessu v současné době naprostým megatrendem. Jsme uprostřed druhé zlaté horečky, ale mottem dneška není ‚Jdi na západ’, nýbrž ‚Jdi na východ‘.“ Prezident pražské pobočky IGM Peter Ferrigno, který je též partnerem společnosti Ernst & Young, k tomu dodává: „Jsme svědky toho, že firmy posílají na čínský trh nejen západní manažery, kteří získali zkušenosti na rozvíjejících se středoevropských trzích, ale i české manažery. Stále více Čechů tak nyní směřuje do Číny. „

Kromě toho se rychle mění i povaha zahraničních stáží. Nejrychleji přibývá lidí na krátkodobých služebních cestách a těch, kteří každý den nebo každý týden dojíždějí za prací za hranice, zatímco počet tradičních expatriotů vysílaných do cílových zemí na delší dobu (většinou na 3-5 let) zůstane podle prognóz na stejné úrovni. Zvýšení počtu odborníků vysílaných do zahraničí na krátkou dobu nezůstalo na příslušných místech bez povšimnutí a daňové úřady začínají stávající situaci věnovat stále více pozornosti. Společnosti mají problém udržet si přehled o krátkodobých či nenadálých vysláních pracovníků do zahraničí. Peter Ferrigno říká:“Neztratit přehled o pohybu zaměstnanců přes hranice je v současné době pravděpodobně největším problémem, který personál zodpovědný za řízení mezinárodní mobility trápí. Pokud se nezavede značení ´čipem´, je téměř nemožné, aby firmy věděly, kde kdy všechny své zaměstnance mají.”

Průzkum též odhalil, že navzdory vysokým nákladům na zahraniční vyslání pracovníků a navzdory jejich strategickému významu, 40 % zaměstnavatelů nepoužívá žádné finanční ukazatele, jimiž by úspěšnost zahraničních pracovních pobytů změřila. Snad ještě více alarmující je fakt, že značný počet expatriotů u svých zaměstnavatelů po návratu domů nezůstane a většina společností zúčastnivších se průzkumu očekává, že přijde o více než 20 % odborníků po jejich návratu ze zahraničí.

Institut pro globální mobilitu byl založen v roce 2002 a nyní působí jeho pobočky v několika zemích, například ve Velké Británii, Austrálii, Švýcarsku, Švédsku či USA. Cílem IGM je vytvořit platformu pro specialisty na globální mobilitu zaměstnanců, která bude sloužit k výměně informací a zkušeností týkajících se zaměstnávání zahraničních odborníků a k organizaci různých akcí v České republice a všech dalších zemí, které přistoupily k EU. Česká pobočka Institutu pro globální mobilitu byla založena v roce 2004 díky podpoře poradenské společnosti Ernst & Young a personální agentury Pedersen & Partners. Členství v IGM je bezplatné a otevřené všem odborníkům, kteří se věnují mobilitě zaměstnanců, lidským zdrojům či daňové problematice.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *