Marketing

50 zlatých pravidel Guerilla marketingu (1.)

V minulém článku jste se dozvěděli o Guerilla marketingu. Zde bych Vám rád představil 50 zlatých pravidel, které byste měli při využívání Guerilla marketingu používat a nebo o nich alespoň vědět, že existují. Tyto informace jsem čerpal z knihy již dříve zmiňovaného guru Guerilla marketingu pana Jay Conrada Levinsona. Kniha se v originále jmenuje Guerilla Marketing Excelence. Česká verze, vydaná v roce 1996 nakladatelstvím Management Press, má trochu jiný název, a sice 50 zlatých pravidel ofenzivního marketingu. Já s dovolením budu dále používat pouze termín Guerilla marketing.

Tak Vás již nebudu napínat a v dnešním prvním díle vám představím prvních 25 pravidel:

Zlaté pravidlo 1: Co ví kameník?
Dostalo-li se vám požehnání guerillové vize, neusilujte o okamžitý prospěch, ale svou odměnu prozíravě očekávejte v budoucnosti.

Zlaté pravidlo 2: Přesnost
Schopnost přesně definovat váš konkrétní trh či trhy drasticky ovlivňuje vaši ziskovost.

Zlaté pravidlo 3: Co lidé doopravdy kupují?
Zaměřte svůj marketing na lidi, kteří již jsou na daném trhu přítomni, a zjistěte, co doopravdy kupují kromě okamžitého prospěchu.

Zlaté pravidlo 4: Řešení problémů
Je mnohem snazší prodat řešení nějakého problému než prodat pozitivní výhodu.

Zlaté pravidlo 5: Nejlepší seznam zákazníků na světě
Seznam vašich vlastních zákazníků je nejlepší na světě – ovšem pouze v případě, že je plný informací o každém zákazníkovi.

Zlaté pravidlo 6: Uctivá péče o zákazníky
Svým zákazníkům neustále prokazujte úctu tím, že se jim snažíte pomáhat systematickými doplňkovými službami.

Zlaté pravidlo 7: Pohodlí
Koncipujte svou firmu tak, aby svým fungováním pečovala o pohodlí vašich zákazníků a aby pro ně obchod s vámi byl velice snadný.

Zlaté pravidlo 8: Síla otázek
Otázky vedou k odpovědím, odpovědi vedou k porozumění se zákazníky a porozumění se zákazníky vede k ziskům.

Zlaté pravidlo 9: Nebezpečí okázalosti
Marketing je vždy efektivnější, pohlíží-li se na něj jako na nástroj prodeje a ne jako na okázalou show.

Zlaté pravidlo 10: Zavádění nových produktů a služeb
Zavádíte-li do svého sortimentu něco nového, nadšeně veřejnosti oznamte, že jde o novinku a jasně vysvětlete, co je na ní dobrého.

Zlaté pravidlo 11: Zdroje marketingového know-how
Čím máte větší know-how celkového marketingového procesu, tím větších dosáhnete zisků.

Zlaté pravidlo 12: Poctivost
Dělejte vše, co je ve vašich silách, pro to, abyste používali marketingových metod a taktik, které nemůže nikdo obvinit z nepoctivosti.

Zlaté pravidlo 13: Zisk
Každá část vašeho marketingu by měla být koncipována tak, aby zvyšovala váš zisk – nejen váš prodej, ale váš zisk.

Zlaté pravidlo 14: Podíl paměti
Je snazší dosáhnout významného tržního podílu, pokud nejprve získáte významný podíl paměti (perspektivní zájemci nejen myslí na vaši firmu, ale myslí na ni jako na první, chystají-li se k nákupu toho, co nabízíte).

Zlaté pravidlo 15: Styl versus podstata
Klaďte důraz na maso a brambory ve vaší nabídce a ne na talíř, na kterém se servírují.

Zlaté pravidlo 16: Jak být zajímavý?
Povinností vašeho marketingu je zaujmout pozornost a udržet zájem co nejvyššího počtu perspektivních zájemců.

Zlaté pravidlo 17: Načasování
Dbejte na dobré načasování; správný marketing, zaměřený na správné lidi, je správný pouze tehdy, je-li správné i jeho načasování.

Zlaté pravidlo 18: Vychytralost
Lidé si zapamatují nejchytřejší část vašeho marketingu; dbejte na to, aby se přímo týkala toho, co prodáváte.

Zlaté pravidlo 19: Úplatky
Ať tomu říkáte jakkoli, pravdou zůstává, že úplatek má rád každý.

Zlaté pravidlo 20: Úspornost
Klíčem k hospodárnému marketingu není úspora peněz, ale zajištění toho, že se každá investice bohatě vyplatí.

Zlaté pravidlo 21: Snadné a nesnadné kroky
Je jednodušší přimět někoho k nesnadnému kroku nákupu, učiní-li nejprve snadný krok vyžádání podrobnějších informací.

Zlaté pravidlo 22: Individuální přístup: mikromarketing
Nepatrné podíly gigantických trhů jsou četné a výnosné, orientujete-li své služby a svůj marketing v každém okamžiku jen na jednoho člověka.

Zlaté pravidlo 23: Nebezpečí originality
Neinvestujte peníze do originality tam, kde by se mělo investovat do vytváření zisku.

Zlaté pravidlo 24: Podnikatelské judo
Zisk maximalizujete tím, že praktikujete inovační marketing a chráníte se před druhými guarrillas.

Zlaté pravidlo 25: Guerillový marketing služeb
Provádějte úspěšný marketing svých služeb využíváním četných příležitostí k vytvoření jedinečné niky.

Příště: 50 zlatých pravidel Guerilla marketingu (2.)

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *