ICT

LogicaCMG modernizuje systém řízení lidských zdrojů francouzského četnictva

LogicaCMG zvítězila ve výběrovém řízení francouzského četnictva (Gendarmerie Nationale) na radikální modernizaci a vylepšení systému správy lidských zdrojů, což zahrnuje přibližně 100 tisíc zaměstnanců organizovaných ve více než 10 tisících jednotek na 4300 místech na území celé Francie.

Z nových zákonů o národní bezpečnosti a výkonu veřejné správy vyplývá pro vedení četnictva povinnost změnit některé postupy a zefektivnit personální práci. Vybudování nového informačního systému, který bude podporovat personální řízení v různých typech jednotek a sborů a umožní provádět některé činnosti centrálně, hraje v této snaze klíčovou roli. Předpokládá se, že tento informační systém se stane jádrem moderní informační infrastruktury, která bude v nejbližších letech vybudována.

Příkladem činnosti vyžadované novou legislativou je jednotné plánování kariérového růstu a profesionálního rozvoje zaměstnanců, což nový systém zajistí. Podstatně se také rozšířily požadavky na výkaznictví.

V první fázi, která bude realizována do konce letošního roku, bude řešena jednotná evidence zaměstnaneckých dat, organizační struktura, výběr nových zaměstnanců, hodnocení, systémy povyšování a řízení pracovní mobility. V další fázi bude řešení rozšířeno o další části, jako například školení, rekvalifikace, testování zaměstnanců a správa záložníků.
Subdodavateli firmy LogicaCMG jsou Bull, SAP a BearingPoint.

Generál Christian Brachet, náměstek ředitele pro ICT řekl: „Vybrali jsme si společnost LogicaCMG, pracující v kooperaci se společnostmi BearingPoint a SAP kvůli kvalitě jimi navrženého řešení. Velmi si ceníme schopnosti společnosti pomoci nám dosáhnout našich cílů v tomto dobrém partnerství.“

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *