banner_left
Knihy

Kniha „Jak posoudit finanční zdraví firmy”

Každého podnikatele zajímá, jaká je solventnost jeho obchodních partnerů, a to jak na dodavatelské, tak i na odběratelské straně. Každého investora zajímá, jaká je bonita jeho investičních příležitostí (ať investic do majetku nebo do obligací). Pro všechny je pak důležité, jaké riziko je s investováním nebo s podnikáním spojené.

Třetí doplněné a rozšířené vydání publikace Jak posoudit finanční zdraví firmy Zdenka S. Blahy a Ireny Jindřichovské se zabývá různými aspekty finančního zdraví firmy. Finanční analýza, která může sloužit mnoha zainteresovaným subjektům – bankám, věřitelům, investorům, obchodním partnerům i manažerům firmy – nabízí jak metody rozboru finanční situace firmy a analýzu jejího celkového finančního zdraví. Kromě populární metody rozboru situace společnosti pomocí poměrových ukazatelů, které zkoumají takové otázky, jako je solventnost, produktivita nebo zadluženost, se publikace zabývá i širšími souvislostmi této techniky. Jde například o podobu finančních výkazů a jejich vypovídací schopnost: konstrukci souhrnných ukazatelů, které poskytují celkový obraz o situaci firmy; odhad sklonu k nesolventnosti firmy; kapitálovou strukturu a finanční a podnikatelské riziko; finanční projektování a odhad hodnoty firmy a chování ceny při fúzi firem.

Kniha Jak posoudit finanční zdraví firmy upozorňuje i na nedokonalosti použité finanční analýzy, které zpravidla plynou z nedokonalosti či zastaralosti používaných dat nebo z dodatečných rizik, která nebyla vzata v úvahu nebo nebyla na začátku této analýzy vůbec známa.

Autoři ve svém výkladu používají praktické příklady z praxe a uvádějí i případové studie a jejich řešení. Nabízejí tak srozumitelný výklad netriviálních a aktuálních problémů mnoha členů investorské a podnikatelské obce a napomáhají k jejich bližšímu porozumění.
Kniha je doplněna užitečným česko-anglickým výkladovým slovníkem důležitých výrazů a pojmů finančního účetnictví.

Dr. Zdenek Sid Blaha, M. A., D. B. A., se v současné době zabývá finanční analýzou, investiční bankéřskou činností a odbornou výukou v Severní Americe a v České republice, kde přednáší na Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od konce 60. let pracoval v oblasti finančního managementu, v makléřském obchodu a investičním bankovnictví v Kanadě a v USA. Specializoval se zejména na teorii a praxi řízení portfolií, finanční analýzu podniků a jejich akcií a zároveň se věnuje výzkumné a publikační činnosti v oblasti kapitálových trhů a managementu rizika.

Ing. Irena Jindřichovská, CSc., v současné době přednáší finance a účetnictví na britské University of Buckingham. Zároveň se věnuje výzkumné a publikační činnosti. Dříve přednášela na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na University of Wales ve Velké Británii bankovnictví, finance a kapitálové trhy. Před odchodem do akademického prostředí se věnovala konzultační činnosti a pracovala v mezinárodní francouzské bance Société Générale v oblasti auditu, kapitálových trhů a nových bankovních produktů.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 145 x 205 mm, 196 str.,
doporučená cena 280 Kč, obj. číslo 0611, ISBN 80-7261-145-3

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *