Management

Je zaměstnanecká loajalita věcí minulosti?

Jak zjistila výzkumná agentura Synovate, 67 procent Čechů se většinou těší do práce. Nicméně ve světě si 40 procent zaměstnanců myslí, že není možné být loajální firmě stejně tak jako v minulosti. Toto stanovisko zaujalo nejvíce Francouzů – celkem 56 procent.

Synovate také zjistil, že v průběhu loňského roku jeden ze čtyř Rusů a jeden ze čtyř Ukrajinců změnil zaměstnání, což je dvakrát tolik než v ostatních zemích. Naproti tomu Češi uvádějí nejnižší počet střídání pracovních míst – pouze 12 procent.

Průzkum, který se prováděl mezi 2 675 respondenty v České republice, Bulharsku, Francii, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Ukrajině, Hong Kongu a Singapuru, zkoumal vztah k práci a faktory vedoucí k fluktuaci zaměstnanců.

Plat byl hlavním motivem uvedeným pro fluktuaci zaměstnanců: Jedna třetina respondentů, kteří změnili zaměstnání v minulém roce spolu s polovinou těch, kteří přemýšlí o změně zaměstnání v budoucnosti, uvedla, že lepší plat je hlavním faktorem stojícím za jejich rozhodnutím.

Zaměstnanecká loajalita je kritickým faktorem pro každou společnost, říká Larry Crosby, výkonný ředitel společnosti Synovate specialista na měření loajality. „Obvykle se očekává, že se určitý počet pracovníků vymění, pokud ale dobrovolně odchází příliš mnoho zaměstnanců, projeví se to na hospodářských výsledcích a tedy i na zisku firmy. Celková suma, kterou nahrazení jednoho zaměstnance stojí, může jít až do výše pětinásobku jejich ročního platu. Vysoká fluktuace také nepříznivě ovlivňuje zákaznickou loajalitu. Společnosti po celém světě se proto snaží, aby si udrželi své nejlepší zaměstnance a přitom získávali nové talenty. To vede ke značnému zájmu o programy zesilující soužití mezi zaměstnanci.“

Pokud se na danou situaci podíváme z více cynického pohledu, 31 procent respondentů věří, že hrát firemní politiku je pro kariérní růst důležitější než samotný pracovní výkon. Celkem 53 procent Rusů a 49 procent Rumunů cítí, že právě firemní politika vede ke kariérnímu růstu víc než kvalita odvedené práce. Naopak čeští respondenti souhlasí v této otázce jen v 18 procentech, spolu s Francouzi (17%) a Singapurci (17%).

Výše odměn nemusí ještě znamenat loajalitu zaměstnanců. Polovina respondentů a stejné procento Čechů souhlasilo, že uspokojivé zaměstnání v dobrém pracovním prostředí je důležitější než výše platu. Stejně tak by jedna třetina všech respondentů byla ochotna vzdát se určité části svého platu ve prospěch lepší možnosti dalšího vzdělávání a školení.

Jonathan Adams, generální ředitel Synovate v České republice uvádí: „Díky celkovému dobrému stavu české ekonomiky a relativně nízké nezaměstnanosti hlavně v okolí velkých měst, jsou životní úroveň a celková očekávání vyšší než v sousedních zemích. Z toho vyplývá, že mnoho lidí si již našlo zaměstnání, s kterým jsou spokojeni a zřejmě i za slušný plat. Proto peníze sami o sobě nejsou hlavním lákadlem pro změnu zaměstnavatele.“

Crosby souhlasí – „Synovate provedl stovky průzkumů zaměstnanců po celém světě a zjistili jsme, že plat je jen jeden z mnoha faktorů ovlivňujících loajalitu zaměstnanců. Další strategie vztahující se k vedení a řízení změn, vytváření stimulujícího prostředí, k nabídce adekvátního růstu a šanci rozvoje stejně tak jako zajištění otevřené interní komunikace mohou stejně efektivně podporovat zaměstnaneckou loajalitu.“

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *