ICT

CA INVESTOR ROKU 2005 v České republice

Společnost CA oznamila, že byla oceněna v rámci 6.ročníku prestižního hodnocení INVESTOR ROKU 2005, které vyhlašuje v programu Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v České republice agentura CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

CA se umístila jako třetí projekt v kategorii „Největší ekonomický přínos – investice do strategických služeb“ za investici do projektu centra pro vývoj software Mainframe Centre of Excellence v Praze. Celková výše investice dosáhla výše 44 mil. Kč a centrum vytvořilo celkem 126 nových pracovních míst.

Nejvýznamnější investoři, kteří se v uplynulém roce rozhodli investovat v České republice do výroby, vývoje či strategických služeb, převzali 16.května 2006 z rukou českých ministrů ocenění INVESTOR ROKU 2005. Do ocenění INVESTOR ROKU jsou zařazeny společnosti, které podaly svůj investiční záměr v roce 2005. Hodnotící údaje vycházejí právě ze záměru společnosti získat investiční pobídky, v němž se společnost zavazuje k investici v určité výši a k vytvoření minimálního počtu nových přímých pracovních míst. Projekty hodnotila komise, která byla složená ze zástupců Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a agentury CzechInvest.

„Cílem partnerství CA s CzechInvestem bylo vytvořit v srdci Evropy nejmodernější vývojové a podpůrné centrum pro mainframový software,“ řekl Patrick Pochard, viceprezident vývoje společnosti CA. „Centrum Mainframe Centre of Excellence poskytuje uživatelům počítačů mainframe po celém světě množství inovací a posiluje pozici České republiky jako centra aktivit v oblasti IT.

„Možnost spolupráce domácích firem s nadnárodními společnostmi je jedním z největších přínosů přímých zahraničních investic. Malým a středním českým podnikům se otevírají příležitosti k novým zakázkám a strategickým partnerům. Získat důvěru zahraničních investorů však není snadné a české firmy, které s nimi spolupracují a které dnes oceňujeme, musely prokázat nejen vynikající kvalitu produkce, ale i celkovou vyspělost a flexibilitu v jednání,“ řekl Generální ředitel agentury CzechInvest Tomáš Hruda.

„Centrum Mainframe Centre of Excellence představuje významný signál pro naše zákazníky i konkurenci a dokládá, že vedle vedoucího postavení na trhu distribuovaných systémů se společnost CA hodlá stejnou měrou věnovat i platformě mainframe,“ dodává Michael Trezzi, Country Manager CA Česká republika. „Společnost CA vybrala Prahu díky zdejší nabídce vysoce kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků, rozšířenému programu výuky mainframe počítačů na českých vysokých školách, strategicky výhodné poloze Prahy v zeměpisném středu Evropské unie a samozřejmě i pro svoji vstřícnost k zahraničním investorům. Myslím si, že Česká republika může být skutečně pyšná, že byla pro tento vysoce prestižní projekt vybrána.“

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *