Management

Mezinárodní společnosti dávají při řešení sporů přednost arbitráži

Mezinárodní společnosti se stále častěji obracejí se svými spory k mezinárodní arbitráži, neboť váhají svěřit svou věc místním soudům. Studie provedená mezi téměř 150 právními zástupci působícími po celém světě zjistila, že 73 % společností upřednostňuje mezinárodní arbitráž před nadnárodním soudním procesem.

Studie, jež byla provedena School of International Arbitration, Queen Mary, University of London a PricewaterhouseCoopers, se rovněž zaměřila na objasnění řady nejasností kolem procesu mezinárodní arbitráže.

Výsledky studie jsou publikovány v době, kdy je velké množství finančních prostředků investováno do mezinárodních projektů a čím dál více sporů vyžaduje komplexní řešení a přístup. V praxi to znamená proniknout spletitou sítí finančních, kulturních a politických otázek, aby se zjistily oprávněné nároky stran.

Hlavními důvody pro volbu mezinárodní arbitráže jsou: rychlost procesu, vymahatelnost odškodného, diskrétnost a možnost výběru vhodného rozhodčího soudce. Tyto výhody jasně převažují nad nevýhodami, kterými jsou: nutné výdaje a občasné problémy zainteresovaných stran v počátečním stádiu arbitráže.

Pokud mají společnosti implementována jasná pravidla pro řešení sporů, mají oproti ostatním strategickou výhodu. Šestaosmdesát procent respondentů uvedlo, že jasná pravidla pro řešení sporů pomáhají snižovat náklady, a to především efektivním řízením celého procesu, a snížením rizik, že se spor rozvine do větších rozměrů.

Nicméně Gerry Lagerberg, partner z britské pobočky společnosti PricewaterhouseCoopers varuje:
„Společnosti by měly postupovat uvážlivě při volbě způsobu, jakým budou celý proces v konečném důsledku řešit. Myslím si, že mezinárodní arbitráž může společnostem pomoci řešit vzniklé problémy, řídit rizika a získat konkurenční výhodu.“

Společnosti, které disponují znalostmi, nástroji a taktikami, jsou zpravidla dobře připraveny na úspěšné zvládnutí mezinárodní arbitráže a s tím spojeným řízením klíčových investičních rizik.

Mnoho respondentů je přesvědčeno o potřebě posílení regionálních arbitrážních institucí, aby se mohly případy projednávat blíže zemi zainteresovaných stran – ovšem též chápou, že mnoho těchto institucí musí absolvovat určitý vývoj nutný k vytvoření atmosféry důvěry.

Taktéž bylo zjištěno, že společnosti si vybírají místo konání procesu dle právní reputace daného místa. Mezi nejpopulárnější patří Velká Británie, Švýcarsko, Francie a USA. Nicméně ne všechny společnosti považují tento prvek za podstatný.

Pětadevadesát procent oslovených společností uvedlo, že plánují dále využívat mezinárodních arbitráží jako způsobu řešení svých sporů.

Sirshar Qureshi, ředitel v oddělení Forenzních služeb české kanceláře PricewaterhouseCoopers k tomu říká:
„Mezinárodní arbitráž je používána jako alternativa soudů k řešení přeshraničních problémů. Je to ve své podstatě postup založený na shodě a užívaný při soukromém řešení právních sporů, avšak se závazným rozhodnutím. Předpokládáme, že i nadále bude narůstat množství arbitráží, a to díky důvěře zúčastněných společností, že arbitrážní právo a praxe zajistí efektivní řešení jejich sporů. Ačkoliv byli v tomto průzkumu dotazováni zástupci společností, zjištění jsou užitečná i pro české regulační a vládní úřady – zvláště při výběru právních zástupců s dostatečnými zkušenostmi, rozhodování o místě arbitráže a jmenování rozhodčích soudců.“

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *