Služby

Et netera mezi 10 nejlepšími zaměstnavateli roku

V pátek, 26. května 2006 proběhlo v hotelu Anděl’s slavnostní vyhlášení výsledků studie Nejlepší zaměstnavatelé České republiky. Tato studie, kterou zpracovává každoročně mezinárodní společnost Hewitt Associates po celém světě, se snaží pomocí analýzy spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců na straně jedné a personálních politik firem na straně druhé ukázat, co odlišuje nejlepší zaměstnavatele od těch ostatních.

Studie ukázala, že oceněné společnosti mají zpravidla silnou firemní kulturu a více investují do zaměstnaneckých benefitů, motivačních systémů, systémů odměňování, školení a dalších nástrojů, které napomáhají zvyšovat spokojenost a motivovanost zaměstnanců. Zároveň dokáží všechny prvky svým zaměstnancům dobře podat. Výsledky studie dále prokazují, že existuje velmi úzká vazba mezi tím, jak společnosti se svými zaměstnanci pracují a jak jsou úspěšné. Ty společnosti, které se zaměstnancům věnují intenzivněji, získávají silnou konkurenční výhodu a patří mezi velmi úspěšné společnosti i hospodářsky.

Společnost Et netera obsadila v žebříčku 8. místo. „Za naším dobrým umístěním v soutěží Top10 zaměstnavatelů roku stojí především specifická firemní kultura založena na maximální otevřenosti a vstřícnosti dovnitř i navenek firmy, neformálním přístupu, přátelské atmosféře, možnosti zaměstnanců vyjadřovat se k dění ve firmě a aktivně je ovlivňovat a v neposlední řadě na společně sdíleném humoru. Od doby, kdy Et netera byla firmou o pár nadšených zaměstnancích, se změnilo mnohé, vztahy a firemní kulturu se však podařilo udržet,“ řekl Martin Černohorský, výkonný ředitel společnosti Et netera.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *