Knihy

Kniha „Knowledge management“

Podle posledních výzkumů se v ČR investuje do znalostí do 20 % investic, v EU to je průměrně 44 %. Investice do strojů a zařízení jsou v porovnání až dvojnásobné. Lze i dnes říci, že to je dědictví těžkého průmyslu, který nám zde zbyl? Obávám se, že nikoliv. Český trh je totiž nejen podle směrnic Evropské unie vysoce rozvinutý. A brzy nastane doba, kdy nebude možné udržet dlouhodobou prosperitu s nástroji, které se dosud osvědčily a bude nutné najít nové cesty a nové způsoby, jak udržet tempo růstu a zisk. Ve většině českých firem jsou dosud nevyužité vnitřní potenciály – a jedním z nástrojů, jak je proměnit ve výhodu, je i knowledge management.

Knihu Knowledge management, která se může stát užitečným rádcem v prvních krocích, vydalo nakladatelství ComputerPress. I přes značnou americkost, která čiší z každé stránky (kniha vychází zejména z aplikace globálního projektu knowledge managementu ve společnosti BP), lze popisované poznatky a procesy v knize využít i v českém prostředí – samozřejmě po adaptaci na českou mentalitu a stávající firemní hodnoty. To platí i na praktické dodatky – pracovní materiály, které jsou připojeny za teoretickou částí.

„Management znalostí je spíš o komunikaci s těmi, kteří vědí jak na to než o zachycování encyklopedických znalostí. Znalosti samotné se mohou nacházet buď v hlavách lidí nebo mohou být někde zaznamenány. Oba tyto zdroje by se měly využívat. Jde o to vytvořit optimální rovnováhu lidí, procesů a technologie. Znalosti se nejen zachycují a sdílejí, ale také vytvářejí, objevují, extrahují, ověřují, předávají, přijímají, přizpůsobují a aplikují. Je obtížné řídit znalosti, můžete však vytvořit a udržovat takové prostředí, aby se sdílení znalostí úspěšně rozvíjelo.“ (ze strany 28)

Kniha vyšla v nakladatelství Computer Press.

Chris Collison, Geoff Parcell: Knowledge management
248 stran černobílých
Datum vydání: leden 2006
Prodejní kód: KE0322
ISBN: 80-251-0760-4, EAN: 978-80-2510-760-7

Autorka recenze: Jana Kneschke

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *