E-business

Slovenské Ministerstvo je průkopníkem v dokonalosti řízení organizace

Ministerstvo financí Slovenské republiky je první evropskou institucí centrální státní správy, která v rámci prestižního mezinárodního hodnocení EFQM (Evropská cena za řízení jakosti) získala ocenění stupně Recognised for Excellence. Je to výsledek několik let systematického zlepšování výkonnosti organizaci, při níž ministerstvu pomáhala poradenská firma LogicaCMG.

Získané hodnocení auditory EFQM je dokladem o tom, že organizace je orientovaná na dosahování výsledků, zaměřuje se na spokojenost občanů/zákazníků, hledá cesty jak sama sebe řídit pomocí procesů a faktů a vytváří si mechanismy trvalého zlepšování a inovace. Zároveň tento výsledek ukazuje, že Ministerstvo financí je vedeno s vědomím účelu existence organizace a zodpovědnosti ke společnosti a v tomto duchu rozvíjí a aktivně zapojuje své zaměstnance.

Spolupráce Ministerstva financí a LogicaCMG probíhá již od roku 2003. Na počátku byl procesní a organizační audit s cílem nastartovat inovační změny na ministerstvu. Od skončení auditu spolupracují poradci Logica CMG s Ministerstvem financí na postupném zavádění principů modelu Excellence EFQM. Náplní poradenské činnosti LogicaCMG v tomto případě byla adaptace metodiky využití Modelu Excellence EFQM na podmínky Ministerstva a přenesení primárních znalostí a dovedností na tým pracovníků klienta. „Byli jsme u toho, kdy si vedení ministerstva zvolilo EFQM jako cestu k řízení a zvyšování jakosti práce úřadu a pomáhali jsme rozběhnout interní tým.“ prohlásil vedoucí konzultant LogicaCMG Central Business Consulting Dr. Martin Ohlídal.

Model Excellence EFQM (European Foundation for Quality Management) je založen na uplatnění ověřených metod a postupů (best practices) z komerčního i veřejného sektoru v mnoha vyspělých evropských zemích. Jako nástroj řízení a i jako model k hodnocení dokonalosti řízení slouží již od počátku 90. let. Vedení podniku či organizace s jeho pomocí dostává praktickou možnost zjistit, zda se organizace vyvíjí správným směrem a kde je největší prostor pro další zlepšení. Zároveň Model Excelence EFQM umožňuje objektivní vzájemné porovnávání různých organizací z různých sektorů a oborů. Nejlepší evropské firmy se snaží každoročně ukázat, že právě ony jsou řízeny nejefektivněji a dosahují nejlepších výsledků. V posledních letech se do tohoto hodnocení zapojila i řada nekomerčních subjektů i organizací veřejné správy, Ministerstvo financí SR je však prvním v kategorii centrálních vládních institucí. Jeho vynikající výsledek může být inspirací pro další orgány státní správy v EU.

Vedoucí úřadu paní Červenáková uvedla:„Výsledek hodnocení nás pochopitelně nesmírně potěšil. Je to další doklad o tom, že naše několikaletá námaha se vyplatila. Ale důležitější než certifikáty a ocenění je pro nás skutečnost, že se úřad přerodil v cílevědomou a efektivně fungující organizaci a že jsme schopni se stále zlepšovat. Ráda bych využila této příležitosti k poděkování kolegům, kteří nelehký úkol zavádění EFQM zvládli. Jejich práce je o to cennější, že zavádění EFQM do organizace přijali jako dodatečnou úlohu nad rámec své každodenní náročné práce. Určitě si zaslouží dík i konzultanti firmy LogicaCMG, kteří dokázali přesně pochopit naši situaci, a pomohli nám najít cestu a zavést potřebné nástroje.“

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *