Internet

Search Egine Marketing – marketing s využitím aktivních vyhledávačů na webu

Prakticky každý návštěvník internetu, jenž zde hledá konkrétní informaci již použil vyhledávač jako specializovaný portál, kterým se dá vstoupit do světa informací, dat a údajů. Vždyť stačí jen v příslušném jazyce napsat klíčové slovo nebo sekvenci klíčových slov a vyhledávač Vám nabídne zdroje, kde se ono klíčové slovo nebo jejich logická posloupnost objevuje.

A právě na této myšlence je založen Search Engine Marketing (zkráceně SEM), tj. marketingová disciplína, která pro marketing používá cíleně internetové vyhledávače.

Podívejme se nejprve na SEM očima člověka, který hledá informace, tedy zájemce o informace, ze kterého se může generovat jak potenciální zákazník (Potential Customer) tak i „chytrý“ zákazník. Potenciální zákazník ve svém prenákupním chování a rozhodování se cíleně pídí po informacích a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že hledá informace o produktech, které potřebuje pro svůj život a snaží se u těchto produktů objevit takovou konkurenční výhodu (včetně konkurenční výhody producenta), která by se mohla stát rozhodujícím motivem pro koupi v jeho cílevědomém nákupním chování a rozhodování. A chcete-li zjistit jakou konkurenční výhodu zájemce hledá, stačí jen nalistovat třeba kapitolu 7 – typologie konkurenčních výhod v knize Čichovský (2002): Marketing konkurenceschopnosti I, kterou vydalo nakladatelství RADIX.

Druhým důvodem je to, že zájemce chce být v rámci svého životního stylu obrazně „in“ a tak hledá informace, které evokují jeho nové požadavky a touhy spojené s jeho životním stylem a plánuje na základě zjištěných informací, co si koupí, aniž by třeba daný produkt či kontinuum produkt služba v daném čase potřeboval. Chytrý zákazník využívá vyhledávače kdykoliv potřebuje jakékoliv informace a pregnantně se snaží informace nejenom přes vyhledávače získat ale také je vyhodnocovat zejména s využitím reputací, virálního marketingu, doporučení celebrit a produktových testů a corporate komunikace aj., prostě chytrý zákazník používá vyhledávače pro svůj osobní Customer Search Engine Marketing (zkráceně CSEM).

Marketingoví pracovníci, kteří sledují moderní trendy v marketingu např. v knihách Čichovský (2004): Moderní trendy v marketingu (vydala Open University v ČR), nebo Čichovský (2005): Moderní pojetí marketingu pro praxi (e-learning CD), si jistě uvědomí, jak efektivní a účelný nástroj v rámci marketingových mixů a komunikačních mixů jim vyhledávače dávají do rukou v rámci Business Search Engine Marketing (zkráceně BSEM) tj. když využijí jako nosiče informací webovou stránku, která se cíleně objevuje zařazená na čelním místě do vyhledávacích portálů v ČR a zahraničí.

Vždyť na webové stránce uveřejněné ve vyhledávači je možné prezentovat banery, ankety, reputační informace, doporučení celebrit, produktovou komunikaci, výhody a konkurenční výhody jako motivy pro koupi, zákaznické testy, informace o novinkách, informace o slevách, informace o oceněních a hodnocení, ale také pro reversibilní rychlou komunikaci blogy, chaty a dokonce i chytré vizitky.

A pokud si čtenář promyslí, jak lze udělat informační, reklamní a komunikační kampaň přes BSEM nebo jen obecně SEM, sám objeví netušené možnosti. Pro tento případ doporučuji si naplánovat kampaň v režimu logických rámců (Marketingové plánování v režimu Log Frame) a krok za krokem se nechat vést těmito rámci v controllingovém režimu plánování.

BSEM má vysokou informační efektivitu právě proto, že informace jsou adresné a cílené (ten kdo hledá na vyhledávači hledá adresně a cílevědomě), vysokou nákladovou efektivitu a samozřejmě také aktuálnost, pokud jsou příslušné webové stránky včas a systémově aktualizovány. Avšak největším benefitem pro marketera je to, že může aktivně kampaň řídit průběžně v návaznosti na sledování controllingových odchylek zjištěných stavů od projektovaných a tím systémově řídit formou manažerské změny odchylky v čase a prostoru a to nejenom v řezech ale také trajektorii např. kampaní směrem k cílovým vizím a záměrům.

Ideální kombinací pro aktivní marketingovou práci s vyhledávači, jak doporučuje výzkum Consumer Reports WebWaTCH pro docílení vysoké efektivity BSEM a SEM, je optimalizace pozice informačního odkazu na vyhledávači (73%) nejlépe do první desítky s využitím jedinečnosti klíčových slov a placených informací umístěných přímo na webové stránce vyhledávače tedy nejlépe na jeho hlavní stránce.

A pokud využijete ještě možnost atraktivního software pro identifikaci statistiky návštěvy na Vašem odkazu na příslušném vyhledávači a identifikaci návštěvníka tak získáte do své databáze ty adresy, odkud se generoval zájem o Vaše marketingové informace. A že tuto databázi lze využít pro nastartování komunikace v režimu CRM, VCRM o tom již nemusím snad ani psát.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *