banner_left
Marketing

Marketing výrobků stavební chemie CIMSEC po akvizici společností Henkel

Spolu s obrovským boomem stavebnictví přetrvávajícím již několik let dochází i ke zvýšení poptávky po dalších, úzce souvisejících komoditách. Jednou z nich je i stavební chemie. Významným hráčem na trhu a jedničkou ve střední a východní Evropě je v tomto oboru firma Henkel se svojí vlajkovou lodí, značkovými výrobky Ceresit.

Začátkem dubna 2006 koupila firma Henkel CEE od společnosti ICI její podnikání v oboru lepidel na obklady a dlažby a spárovacích hmot, které provozuje pod značkou CIMSEC. Dále nabízí pod touto značkou systémový sortiment proti vodě s použitím v koupelnách, bazénech, na terasách. Začátkem července došlo k finálnímu převzetí podnikání v šesti evropských zemích včetně České republiky. Společnost Henkel převzala celý byznys včetně výrobního závodu v Rakousku a zaměstnanců, v České republice se jedná o 3 obchodníky. Akvizicí dojde k plné integraci jak obchodních, tak marketingových aktivit CIMSEC do sítě společnosti Henkel.

Akvizice značky CIMSEC je pro firmu Henkel strategicky velmi výhodná především z hlediska posílení své pozice na trzích, kde doposud neměla žádné nebo velmi malé zastoupení. Například na rakouském trhu stavební chemie společnost Henkel vůbec nepůsobila, díky akvizici však stoupne její tržní podíl na 40%. Podobná situace je i v Maďarsku, kde se akvizicí stane Henkel silnou jedničkou na trhu. Zvýší se tak nejen konkurenceschopnost, ale obchodní podíl na trzích v regionu CEE.

Rozšíření portfolia výrobků Henkel o značku CIMSEC přinese firmě také rozšíření distribučních kanálů o sítě tzv. hobby marketů (angl. DIY, „do it yourself“). Výrobky značky CIMSEC se v nich prodávají dlouhodobě, zatímco Henkel se v nich díky pozdějšímu zavedení značky Ceresit na český trh již neměl šanci prosadit. Využití strategie dvou značek navíc umožní společnosti Henkel silnější a efektivnější umístění výrobků. Zatímco Ceresit je prémiovým výrobkem pro profesionály nabízeným prostřednictvím sítě velkoobchodů, CIMSEC je silnou značkou na komoditním trhu pro řemeslníky k dostání v hobby marketech. Tento trh tvoří 80% trhu výrobků stavební chemie.

Společnost Henkel se nyní zaměří na silnou marketingovou podporu značky CIMSEC v distribučních sítích zaměřených na spotřebitele. Protože pro společnost ICI nebyly výrobky stavební chemie klíčovým byznysem, nevěnovala firma marketingu potřebnou podporu. To se má nyní změnit. Po prázdninách rozjede firma Henkel velkou marketingovou podporu značky s využitím PR článků v odborném tisku, vizuálů, POS materiálů, on pack promotion a dalších marketingových nástrojů. V současné době neplánuje k podpoře značky CIMSEC žádnou TV reklamu ani billboardovou kampaň. Cílovou skupinou jsou spotřebitelé v hobby marketech a specializovaných obchodech, kam patří například i koupelnová studia. Zatímco profi brand Ceresit využívá spíše podlinkové komunikace s využitím speciálních akcí pro profesionály, promotion značky CIMSEC se silně zaměří na nadlinkovou komunikaci. Firma Henkel plánuje výrazné využití marketingového základu svých zavedených značek k promotion brandu CIMSEC a rozšíření svých distribučních kanálů.

Z akvizice budou profitovat i samotné výrobky značky CIMSEC, které nyní využijí inovační základnu výrobků stavební chemie společnosti Henkel, což se výrazně odrazí na jejich kvalitě. Co naopak Henkel rád od CIMSEC převezme, je emotivní promotion směrem ke spotřebiteli prodávající ne samotnou spárovací hmotu, ale širokou barevnou škálu. Henkel zaujímal doposud v promotion svých značek spíše technokratický přístup prodávající výbornou kvalitu výrobku. To je dáno především tím, že cílovou skupinou odběratelů výrobků Ceresit jsou profesionálové, ne drobní řemeslníci a běžní spotřebitelé jako u CIMSEC.

Značka CIMSEC byla poprvé zaregistrována v roce 1962 v Americe a o 4 roky později ji firma Solvay uvedla na rakouský trh. V roce 1989 se začaly prodávat výrobky CIMSEC v rakouských hobby marketech a začátkem 90. let došlo k expanzi i do ostatních zemí střední a východní Evropy včetně České republiky. Společnost ICI koupila značku v roce 1998 a letos prodala firmě Henkel. Zančka CIMSEC zahrnuje výrobky stavební chemie jako jsou lepidla na obklady a dlažby a spárové hmoty, ale i voděodolný systémový sortiment. Sídlo firmy včetně výrobního závodu je v Rakousku, kde zabírá téměř 40% trhu, velmi silnou pozici má značka i v Maďarsku. Značka má výbornou reputaci i distribuci jak v hobby marketech, tak v distribučních kanálech pro profesionály. Portfolio výrobků CIMSEC tvoří v současné době 50 produktů v různých barevných řadách.

Společnost Henkel CEE je lídrem v regionu v oblasti stavební chemie. Velmi silnou pozici zaujímá na Ukrajině, v Polsku, Bulharsku a Rumunsku. K prémiovým výrobkům Ceresit nyní akvizicí přibyly výrobky CIMSEC. V České republice zaujímá Henkel na trhu stavební chemie zhruba 10% podíl, akvizicí stoupne na 15%.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *