Komunikace

Firemní časopis jako nástroj vnitropodnikové komunikace (3.)

V předchozí části tohoto článku na téma problematiky firemních časopisů jsem slíbil malý exkurz do světa renomovaných institucí a podniků. Zajímalo mě, jak se některé z nich staví k tomuto způsobu komunikace s vnitřní veřejností. A nutno říct, že mnohde bylo zjištění velice překvapivé.

Štěpánka Mikešová z České správy sociálního zabezpečení uvádí, že tato instituce vnitrofiremní časopis využívá už 37 let. Magazín se jmenuje Národní pojištění a určitou dobu ho vydávalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Redakce časopisu čítá dva pracovníky a oficiálně spadá pod odbor komunikace, kde je celkem devět zaměstnanců. Pracovníci redakce se většinou podílí na PR článcích nebo zpracovávají materiály z tiskových konferencí. Odborné články mají na starosti přímo odborníci na danou oblast. Do širšího okruhu pisatelů patří zhruba dvacet lidí.

Časopis Národní pojištění vychází jednou měsíčně. Mezi nejčastější okruhy témat patří problematika oblastí důchodového, zdravotního a sociálního pojištění, informace o lékařské posudkové službě, také výklad nových zákonů a mezinárodních smluv nebo otázky zaměstnanosti. Autoři samozřejmě nezapomínají ani na aktuální informace o dění v ČSSZ.

Podle Štěpánky Mikešové je ohlas zaměstnanců na časopis pozitivní. K jeho kreditu přispívá i to, že ředitelka odboru komunikace patří do užšího vedení instituce. Díky tomu samozřejmě není problém získávat pravidelnou zpětnou vazbu od managementu, případně od jeho členů zajistit pokud možno pravidelné příspěvky.

Asi před rokem a půl byla provedena generálka grafické podoby časopisu. Došlo k maximálnímu sladění s corporate identity celé organizace. Zároveň byl proveden průzkum mezi zaměstnanci, kteří poskytli tvůrcům časopisu zpětnou vazbu. Na jejím základě dochází k postupnému vylepšování obsahu rubrik a článků. Hlavním cílem je větší srozumitelnost i laickým čtenářům.

Firemní časopis vydává také již zmiňované Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jmenuje se Práce a sociální politika a vychází jednou měsíčně. Podle tiskové mluvčí tohoto resortu Kateřiny Beránkové došlo před třemi lety k velké změně náplně daného periodika. Zejména šlo o zatraktivnění obsahu.

O zajištění náplně se stará zejména šéfredaktor časopisu, kterým je externista (ne zaměstnanec ministerstva). Šéfredaktor dále spolupracuje s tiskovým oddělením. Občas do rubriky Poradna přispívají i oslovení odborníci na specifické problémy. Podle Kateřiny Beránkové se ke kvalitě časopisu vyjadřují kladně jak vedení tak i samotní zaměstnanci.

S vydáváním a distribucí firemního časopisu se můžeme setkat i v případě krajských a obecních úřadů. Jako konkrétní příklad lze uvést časopis Kraj, který vydává Krajský úřad Zlínského kraje. Na jeho vydávání se podílí tiskový odbor společně s aktivnějšími zaměstnanci, kteří mají zájem o dění ve své organizaci. V tvořivosti není podle jednoho z hlavních tvůrců tiskového mluvčí úřadu Patrika Kamase opravdu nikdo omezován.

Časopis vychází jako čtvrtletník, přičemž první číslo se objevilo na světě v květnu 2004. Obsahem jsou provozní informace o úřadu, nejrůznější sdělení kanceláře ředitele, také ale například společenská kronika, informace o úspěšných krajských projektech nebo zajímavé zmínky o jednotlivých zaměstnancích.

V létě roku 2005 bylo mezi zaměstnanci provedeno dotazníkové šetření, které mělo zjistit zpětnou vazbu na fungování časopisu. 78% respondentů bylo pro jeho další vydávání. 30% jej považuje za dobrý prostředek oboustranné komunikace a 35% si myslí, že je to dobrý pokus, který však ještě není zcela důsledně využíván. Dotázaní zaměstnanci uvedli, že jsou spokojení s grafickou podobou. Navrhli ale mimo jiné některé nové návrhy na témata ke zpracování.

Naposled bych rád zmínil tvorbu firemního časopisu v podniku Veletrhy Brno, a.s. Vznik je datován v dubnu roku 2004. Časopis se jmenuje Čtvereček, vychází jednou za čtvrt roku většinou o dvaceti barevných stranách.
Primárním cílem časopisu je zprostředkovat kontakt mezi zaměstnanci a vedením firmy. Ve Čtverečku se dále často objevují rozhovory se známými osobnostmi, které mají nějaký vztah k Veletrhům Brno. Prostor zde rovněž nalézají zajímavé příběhy zaměstnanců. Čtenáři se mohou dočíst o jejich úspěších, svatbách i přírůstcích do rodiny. Občas se objeví fotka čelního manažera na procházce s pejskem, atd. Důležité je, aby byl celý čas pojat čtivě, jednoduše a barevně. Dita Brančíková z Press centra BVV říká, že časopis by měl zaujmout dělníka i vrcholného manažera.

Redakci časopisu má na starosti výše jmenovaná společně s jedním kolegou. K tomu jim pomáhají tři stálí členové redakčního týmu a občas dodají příspěvek i samotní zaměstnanci. Důležitou náplní jsou v obsahu časopisu i nejrůznější fejetony, kvízy a soutěže. Titulní stranu kreslí známý malíř Alois Mikulka. Před vánočními svátky se do časopisu vkládají drobné dárečky.

Jak jste se mohli přesvědčit, pro celou řadu podniků a organizací má smysl komunikovat se svými zaměstnanci prostřednictvím časopisu. Ohlasy jsou kladné, sami čtenáři navíc dodávají vlastní příspěvky. Také díky jim je v daných organizacích vnitrofiremní kultura a komunikace rozvíjena kvalitněji a aktivněji. Závěrem bych rád poděkoval všem výše uvedeným kolegům (spolužákům) za dodané informace.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *