Výzkum trhu

Zavedení Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA)

V současné době se MMR ve spolupráci s ČSÚ, který je odborným garantem, podílí na sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu ČR. MMR zabezpečuje chybějící datovou základnu u příjezdového cestovního ruchu a výměnu mezinárodních zkušeností při sestavování satelitního účtu.

Šetření včetně analýzy zjištěných dat realizuje – na 18 hraničních přechodech, 2 železničních přechodech a na letišti Praha – Ruzyně – od roku 2004 společnost STEM/MARK, a.s. Pro získání dostatečné datové základny se předpokládá dlouhodobé pokračování projektu. Během jednoho roku dotazování je získán názor od cca 30 tisíc zahraničních návštěvníků naší země. Poslední aktuální výsledky z tohoto šetření jsou dosud k dispozici za duben – červen 2006.

Z výsledků šetření je zajímavé zjištění struktury návštěvníků. Ve sledovaném období naši republiku navštívilo 44 % jednodenních návštěvníků, 43 % zahraničních turistů a 13 % tranzitujících. Výdaje těchto tří sledovaných skupin spojené s návštěvou ČR jsou následující:

  • Nejvyšší výdaje jsou zjištěné u zahraničních turistů 2 524 Kč na osobu a den včetně vynaložených nákladů před cestou, tj. v jejich domovské zemi. Turisté k nám přijíždějí především za rekreací a zábavou, dále na pracovní cesty a přijíždějí především z Německa a Velké Británie.
  • Jednodenní návštěvníci vydali ve druhém čtvrtletí 2 298 Kč na osobu a den a přijíždějí k nám zejména z Německa za nákupy a za obchodními cestami do okolí hranic a do Prahy.
  • Tranzitující jsou především naši sousedé z Polska, Německa a Slovenska. Jejich útraty představují částku 1 211 Kč na osobu a den.

Průměrná délka přenocování zahraničních turistů byla ve druhém čtvrtletí 5 nocí, nejdelší pobyty zaznamenali turisté z Asie, Kanady a z evropských destinací se jednalo o Švédy.

Pruměrná délka pobytu

Tři čtvrtiny zahraničních turisty přijely do ČR individuálně, každý desátý využil služeb cestovních kanceláří a 16 % přijelo na služební cestu. Dvě třetiny turistů se ubytovaly v hotelech či penzionech a pětina turistů využila neplacené ubytování u příbuzných a známých. Převažovala spokojenost s návštěvou naší země, kritické hodnocení zaznělo k infrastruktuře a stavu našich silnic.

Negativa ČR

Zjištění z tohoto šetření a jeho pokračování budou použita pro stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR, zjištění výše a struktury výdajů zahraničních návštěvníků, vše v členění na jednodenní, tranzitující a turisty. Stanou se tak základem pro sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu.

Historicky první výsledky Satelitního účtu cestovního ruchu ČR za období 2003 – 2005 připravuje nyní ČSÚ ve spolupráci s MMR a bude je publikovat do konce letošního roku. ČR se tak zařadí mezi několik málo zemí světa, které mají sestavenou podstatnou část TSA dle doporučení UNWTO, EUROSTAT a OECD.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *