Průmysl

Emisní norma pro auta Euro 5 začne platit za tři roky

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí schválil normu pro vypouštění škodlivých emisí Euro 5, která tak začne platit od 1. září 2009. Výbor rovněž nařídil automobilkám poskytovat nezávislým autoopravnám stejné informace, jaké poskytuje značkovým a autorizovaným servisům.

Výbor pro životní prostředí minulý týden vyjádřil souhlas s revizí současných emisních limitů pro motorová vozidla (normy Euro 4, které platí od loňska), včetně limitů pro plyny poškozující ozón, jako jsou oxidy dusíku a uhlovodíky, a pro pevné částice emitované dieselovými motory. Nové normy, známé jako Euro 5, vejdou v platnost 1. září 2009.

Automobily v Evropské unii vyprodukují přes 10 % všech emisí skleníkových plynů. Ačkoliv se za posledních 8 let podařilo množství těchto emisí z dopravy výrazně snížit, Evropská komise nedávno apelovala na výrobce automobilů, aby urychlili vývoj ekologických motorů, jinak bude mít EU potíže se splněním svých závazků vyplývajících z Kjótského protokolu o ochraně klimatu.

Evropská komise si představovala, že norma Euro 5 by mohla vstoupit v platnost již v polovině roku 2008 a na její zavedení by automobilky získaly osmnáctiměsíční přechodné období. Výbor pro životní prostředí však tento termín považoval za příliš krátký. Podle jeho rozhodnutí budou normy Euro 5 platit pro osobní auta do 2500 kg od 1. září 2009 a pro malé užitkové vozy a nákladní auta budou závazné o rok později.

Výbor také přijal rozhodnutí, že k dalšímu zpřísnění ekologických norem, tzn. k přijetí norem Euro 6, dojde v letech 2014 a 2015. Tato iniciativa šla mimo Evropskou komisi.

Nová legislativa odsouhlasená parlamentem také výslovně vyžaduje, aby informace o opravách byly snadno dostupné samostatným neznačkovým servisům. Výrobci mají za povinnost poskytovat neznačkovým autoopravnám ve formě databází stejné informace o opravách a náhradních dílech, jaké předávají svým značkovým a autorizovaným servisům. Totéž se týká výukových manuálů pro autoopravny.

– toy –

Článek je uveřejněn ve spolupráci se serverem Svět hospodářství.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *