Teorie marketingu

Proč by ve firmě měl existovat jak prodejní tak i nákupní marketing?

Na každou firmu i neziskovou organizaci je třeba pohlížet jako na produkční systém, který v hodnototvorném řetězci vytváří hodnotu pro předem určeného zákazníka. Sousloví „ pro předem určeného zákazníka“ pak platí tehdy, pokud onen produkční systém používá pro svou činnost marketingovou filosofii tvorby hodnot.

Produkční systém pak lze charakterizovat jako řetězec na sebe navazujících procesů, kde vstupy účinně transformované jedním procesem na výstupy se současně stávají účelnými a úspornými vstupy dalšího procesu. A v tomto produkčním systému je integrováno také 5 základních marketingových procesů (1/ proces marketing managementu, 2/proces transakčního marketingu, 3/ proces relačního marketingu, 4/ proces marketingu inovací a inovativního marketingu a 5/ proces marketingu konkurence a konkurenceschopnosti).

Drtivá většina firem, podnikatelských subjektů i neziskových organizací již pochopila, že vyrábět na sklad nebo produkovat obecně hodnoty na sklad a pak je nabízet reklamou zákazníkům, kupujícím a spotřebitelům je nevýhodné, neekonomické a neefektivní a že je lepší nahradit výrobní nebo výrobkový podnikatelský koncept konceptem založeným na marketingové filosofii tvorby hodnot pro předem určený tržní segment a zákazníka, respektive spotřebitele. Jinými slovy používají prodejní (transakční) marketing jako proces v kontinuu s dalšími zpravidla 4 marketingovými procesy.

Avšak podle statistik EU jen 24% podnikatelských subjektů v EU používá nákupní marketing a jen 11% tzv. chytrý nákupní marketing a to je zarážející. Vždyť v procesním pojetí tvorby hodnot produkčními systémy vedle marketingu transakčního rozhodují o úspěchu na trhu konkurenční výhody jako motivy pro koupi a využívání produktu v synergickém efektu s doprovodnými službami. A jednou z těchto konkurenčních výhod jsou cena a uživatelské náklady. A když půjdeme ještě dále v sukcesi činností, tak cenu modulují nákladové položky, tedy vstupy, které produkční systém používá ve svých řetězcích procesů při tvorbě přidané hodnoty a obecně hodnoty pro řešení zákazníkova problému. A právě v tomto konstatování je zakleto jádro poznání, proč je nákupní a chytrý nákupní marketing tolik důležitý pro to, aby vyrobený produkt měl motivy pro koupi a užívání na bázi konkurenčních výhod, cenových a nákladových. Proto a právě proto progresivní firmy do svých procesních map i manažerských postupů a controllingu intenzivně integrují nákupní marketing, kde se důsledně aplikuje opět procesní metodologie 5 marketingových procesů jen s tím rozdílem, že zákazníkem a uživatelem je produkční systém podniku a dodavatelem další subjekty působící v globalizovaném konkurenčním prostředí.

A tak ty produkční a podnikatelské subjekty i neziskové organizace, které sice používají prodejní marketing, ale nepoužívají nákupní marketing se nikdy nemohou stát úspěšnými, efektivními, nákladově úspornými i procesně účelnými, protože vstupy do jejich tvorby a produkce přidané hodnoty či hodnoty nikdy nebudou bez nákupního marketingu, který bude odfiltrovávat konkurenceschopné vstupy od nekonkurenceschopných, úsporné a konkurenceschopné….. Statistiky EU podložené výzkumy v roce 2005 dokládají, že firmy, které zavedly nákupní marketing v procesním pojetí zvýšily svou efektivitu na trhu o 35-56% podle odvětví, kde působí. A to jsou čísla, která stojí k zamyšlení, co říkáte čtenáři?

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *