Komunikace

Co říkají barvy o firmách

Máte rádi barvy? Kdo by neměl, vždyť právě proto u drtivé většiny lidí zvítězily barevné pokoje, barevné fotografie, barevné televize a barevné tiskárny. Mají však barvy kromě „líbivosti“ ještě nějaké další, obecně platné charakteristiky? A mohou firmy tyto charakteristiky využít k oslovení zákazníků a stát se tak úspěšnějšími? Odpovědi na tyto otázky hledal v současném českém prostředí projekt s názvem „Co říkají barvy o firmách“ zorganizovaný OKI Printing Solutions, specialistou na barevný kancelářský tisk, a Českou marketingovou společností (ČMS).

Průzkum mezi zástupci středních a malých firem a odbornými novináři byl postaven na e-mailovém dotazníku a následném skupinovém rozhovoru vedeným odbornicí na marketingovou komunikaci a psychologii reklamy, předsedkyně ČMS, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. V rámci průzkumu byly mapovány pocity a asociace spojené s jednotlivými barvami a jejich použitím nejen z obecného hlediska ale především i spojitosti ve vnímání podnikatelských odvětví a barev. Právě tato spojitost je totiž jednou z klíčových podmínek úspěšné marketingové komunikace.

„Projekt ukázal, že přestože si firmy většinou uvědomují roli barev jako důležité složky marketingové komunikace, ne každá společnost toho dokáže plně využít,“ zhodnotila výsledky Jitka Vysekalová z ČMS. Toto zjištění je překvapující v době, kdy barevný tisk nemusí být problémem ani pro ty nejmenší firmy a kdy chování firmy do určité míry musí kopírovat a sledovat preference a očekávání zákazníků. Mnoho firem stále komunikuje černobíle – i obsahově zajímavé nabídky či informace jsou tak podávány zákazníkům v neatraktivní a nevýrazné podobě.

Obecné poznatky o vnímání barev shrnuje PhDr. Pavla Pečinková, CSc., historička umění a odbornice na historii barev ve výtvarném umění z VŠUP Praha, následovně: „Dá se říci, že při vnímání reality interpretují racionálně založené osobnosti vjemy především na základě tvarové charakteristiky, zatímco emocionálně a intuitivně reagující jedinci se orientují spíše podle celkového dojmu, který z velké části tvoří právě barva. Vzhledem k tomu, že reklamní a marketingové strategie pracují především s emocemi, je přirozené, že právě barva a její působení má v těchto komunikačních procesech významnou úlohu.“

Závěry ukazují, že například bílá barva je tradičně spojována s čistotou, pořádkem až sterilností, šedá s chladem, smutkem, modrá se seriózností a klidem, žlutá a oranžová s teplem a optimismem, červená s dynamikou až agresivitou. Kromě působení jednotlivých barev bylo velmi zajímavé sledovat vnímání barev ve vztahu k různým oblastem podnikání. Respondenti se shodovali na tom, že např. k cestovním kancelářím se hodí oranžová, žlutá a modrá barva (symbolizující teplo, slunce, písek, moře, oblohu), k právním kancelářím přiřadili šedou, černou a modrou (konzervativnost, důstojnost, spolehlivost, serióznost), ke kosmetickému salónu bílou, růžovou, světle modrou a světle červenou (čistota, jemnost, vůně, odpočinek) a k jazykové škole modrou, zelenou a červenou barvu (symbolizující serióznost, kvalifikaci, svěží mysl, cestování, živost). Přes tato zdánlivě přirozená spojení typů podnikání s konkrétními barvami firmy v praxi často nedodržují zákazníky očekávané barevné kódování a snižují tak efektivitu své komunikace.

Pro komunikaci firem je velmi důležité, že barvy přitahují pozornost a přibližují zobrazené předměty realitě. Důležitá je jejich správná volba a kombinace, protože řada firem či produktů je jednoznačně spojována s určitou barvou. Preference barev mají na základě tohoto i řady dalších výzkumů obecnou platnost, i když se individuální preference mohou v konkrétních situacích lišit. Ačkoliv je nyní barevný tisk dostupný firmám všech velikostí, je potřeba se naučit barvy správně používat a vycházet z toho, že celkové působení komunikace záleží nejen na formě, ale i na obsahu sdělení.

Pomocnou ruku v této oblasti nabízí OKI Printing Solutions. „V OKI pomáháme barevný tisk správně využít i malým firmám, a to nejenom nabídkou našich tiskáren, multifunkčních zařízení a příslušenství, ale i konkrétními radami, jak co možná nejlépe a na profesionální úrovni vyřešit tisk a marketingovou komunikaci vlastními silami. Připravili jsme například publikaci s názvem „Co všechno můžete vytvořit!“, která je určena právě pro podniky ze skupiny malých a středních firem. V této brožuře, která je volně ke stažení i na našich internetových stránkách, je názorně vysvětleno, jak barvy a jednotlivé nástroje komunikace efektivně a přitom jednoduše využívat i v případě omezených rozpočtů,“ Ing. Andrej Magyar, CSc., ředitel společnosti Oki Systems (Czech and Slovak).

Shrnutí:
Z projektu „Co říkají barvy o firmách“ tedy kromě jiného vyplývá, že každá barva má svoji charakteristiku, na které se lidé všeobecně shodují a kterou očekávají. Téměř žádný typ podnikání není spojován se samotnou černou barvou – v obecné poloze symbolizuje tato barva nicotu, odříkání, v naší kultuře je vnímána jako barva smrti.

Adekvátní využití barev v tištěných materiálech může firmám zajistit snadnější cestu k zákazníkům a celkově zvýšit úroveň a efektivitu jejich komunikace. Dnes je možno tištěnou firemní komunikaci v barvách považovat za konkurenční výhodu, v krátké době to však bude běžný standard. Firmy, které začnou dříve barevně komunikovat, získají náskok a mohou lépe upoutat pozornost.

Přehled hlavních závěrů projektu „Co říkají barvy o firmách“:

  • Každá barva má svoji charakteristiku, na které se lidé všeobecně shodují. Preference barev mají na základě řady výzkumů obecnou platnost i když se individuální preference mohou v konkrétních situacích lišit.
  • Pro marketingovou komunikaci je důležité, že barvy přitahují pozornost a přibližují zobrazené předměty realitě. Řada firem či produktů je jednoznačně spojována s určitou barvou.
  • S jednotlivými typy podnikání si lidé spojují konkrétní barvy, které souvisí s jeho charakterem.
  • Téměř žádný typ podnikání si lidé nespojují se samotnou černou barvou. V obecné poloze symbolizuje tato barva nicotu, odříkání, v naší kultuře je vnímána jako barvy smrti.
  • Adekvátní využívání barev v tištěné komunikaci pomůže firmám k vybudování cesty k zákazníkům a zlepší úroveň a efektivitu působení svých tištěných materiálů a komunikace obecně.
  • Mít možnost tisknout v barvách není vše – je třeba naučit se barvy správně používat a vycházet z toho, že celkové působení naší komunikace záleží nejen na formě, ale i na obsahu sdělení.
  • Díky technickému pokroku, který přinesl zjednodušení a zlevnění tisku, je barevná firemní komunikace dostupná všem. Dnes je ještě možno tištěnou firemní komunikaci v barvách považovat za konkurenční výhodu, v krátké době to však bude běžný standard. Firmy, které začnou dříve barevně komunikovat, získají náskok a mohou lépe upoutat pozornost.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *