Komunikace

Nejlepší výroční zprávu má Skupina ČEZ

Vítězství v tradiční a prestižní soutěži Nejlepší výroční zprávy České republiky za rok 2005, vyhlášené Sdružením CZECH TOP 100, získává Skupina ČEZ za soubor výročních zpráv inspirovaný tématem „Český národní šampion“. V celkovém pořadí již třináctého ročníku soutěže získává společnost ČEZ toto ocenění posedmé, za soubor zpráv celé Skupiny pak již potřetí. Na druhé pozici se umístila společnost Pražská energetika, a.s., (vloni čtvrtá) třetí pozici získává ŠKODA AUTO a.s. (vloni rovněž třetí).

„Rok od roku se výroční zprávy soutěžící o titul nejlepší výroční zpráva posouvají ve svých parametrech stále výš a výš, vytvářejí harmonickou jednotu obsahu a formy, udávají tón komunikačních nástrojů a jsou rozhodujícím médiem při vizualizaci image o firmě u klíčové cílové skupiny,“ uvedl Tomáš David, manažer Sdružení CZECH TOP 100 a dále pokračoval: „Přitom je třeba uvést, že ne všechny společnosti dosud doceňují roli výročních zpráv a neberou ji jako otázku prestiže, byť by to příslušelo jejich významu. A tak zatím všeobecně neplatí tvrzení „Společnost je taková, jakou má výroční zprávu“ či obráceně „Jaká je výroční zpráva, taková je sama společnost.“ Přejeme si, aby se rozrůstala rodina těch, kteří nejen splňují zákonnou povinnost, ale chápou její komunikační roli. Soutěž Nejlepší výroční zprávy je dobrý tip na benchmarking.“

„Tento rok byl patrný vyšší počet výročních zpráv, které byly zpracovány na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tato platforma se stává stále zřetelněji výrazem účetnictví v Evropské unii a je zřejmé, že tento trend se bude dále rozvíjet,“ uvádí předseda poroty Otakar Hora, partner KPMG Česká republika a dodává: „Dále jsme konstatovali, že výroční zprávy předložené do soutěže jsou zcela srovnatelné a v některých ohledech dokonce převyšují úroveň výročních zpráv ze zahraničí.“

Za první trojicí výročních zpráv se umístily čtvrtá Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pátá Komerční banka, a.s., šestá České aerolinie a.s., sedmá Česká pojišťovna a.s., osmá OHL ŽS, a.s., devátá Zentiva, a.s. a desítku uzavírá Československá obchodní banka, a.s.

Vítězi v kategoriích se stávají: Skupina ČEZ v kategorii „Informační hodnota“ před společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a ŠKODA AUTO a.s. Prvenství v kategorii „Grafický design“ získává Skupina ČEZ, a to letos poprvé v historii soutěže, před společnostmi Pražská energetika, a.s. a Agropol Group, a.s.

Nejlepší výroční zprávy byly současně vyhlášeny v sedmi odvětvích.

Vyhlášeny byly rovněž další ceny a tituly. „Evropskou cenu za grafiku“, udělovanou pod záštitou Evropské komise, získalo Řízení letového provozu České republiky, státní podnik. Tituly „Nejlepší Investor Relations na internetu“ získala Komerční banka, a.s., „Nejlepší výroční zpráva na CD“ PVT, a.s. a „Nejlepší zpráva o společenské odpovědnosti firmy“ Skupina Czech Coal a.s. Zvláštní cenu KPMG Česká republika získala Městská knihovna v Praze, příspěvková organizace.

Odbornou mezinárodní porotu tvoří profesionálové z celé řady oblastí – finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci.

Porotci hodnotili přihlášené výroční zprávy podle více než 30 kritérií, jako například správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování, kvalita tisku, atd.

– red –

Čtěte také