Marketing

E-entertainment umí prodávat

Úspěšný marketing v elektronických médiích vyžaduje zcela jiná pravidla, než dnes používaná v klasických médiích. Rozdíly uvažte sami: Váš několikasekundový spot může po prokliknutí příchozího aktivně zabavit i na několik hodin. Kampaň si plánujete podle Vašich potřeb, nikoli podle uzávěrek časopisů. Máte možnost sledovat okamžitou zpětnou vazbu v reálném čase – právě tehdy, když má potenciální zákazník stále silné povědomí o značce nebo produktu – a okamžitě na ni reagovat. Internet, SMS, MMS, e-maily a další kanály nabízejí nepřeberné množství způsobů interaktivní komunikace, nikoliv pasivní sledování děje na obrazovce. Masové cílení se mění na komunikaci se snadno lokalizovatelným jednotlivcem. Z tlaku se stává tah.

Přestože internet v ČR má více jak patnáctiletou historii, marketéři teprve začínají objevovat jeho skryté kouty plné příjemných překvapení. A spolu s nimi i uživatelé, potenciální zákazníci v počtu stále se zvyšujících připojení. Internet jako jedno z mála médií umožňuje vytvářet jedinečné zážitky v rámci značky, které se podle pravidla „vyzkoušené znamená zapamatované“ budou díky své jedinečnosti a interaktivitě snadno šířit formou doporučení – tedy virální strategií.

Abyste byli úspěšní, zapomeňte na dosud platné postupy. Používejte stejně málo pravidel, kolik jich zachovává sám virtuální svět a snažte se uskutečnit dosud nevídané. V první fázi si dovolte více kreativity a méně pragmatičnosti, v druhé fázi uplatněte střízlivý, avšak doširoka otevřený přístup ke způsobu realizace. Novým nápadem vzbudíte zájem a podnítíte touhu, která vyústí v průzkum. Po ověření Vámi zprostředkovaných informací umožňují digitální média individuální přizpůsobení, které mnohem častěji vede ke koupi v porovnání s nepružnou nabídkou. Ve fázi průzkumu a šití na míru můžete rozšířit své pole působnosti, pokud posílíte zážitek bonusem nebo dárkem, jehož velikost nebo rozsah může být ještě navýšen dodáním dalších informací (kontakty na kamarády, ověření doporučení). Stejný princip můžete uplatnit u aktivit, které povedou k opakovaným nebo souvisejícím nákupům.

Koupí ale kontakt se zákazníkem nekončí, naopak. Můžete mu poradit, jak Vaši službu nebo výrobek používat lépe, můžete dodat komponenty, které jej zajímají (a jeho zájmy přece už znáte). Můžete jej informovat o aktuální situaci, což mu pomůže v lepší orientaci a lepšímu plánování času. Vysvětlete funkce a dodejte rady, přidejte software a technické doplňky, umožněte mu sledovat průběh zakázky. Držte si zákazníka u těla a nespoléhejte, že se Vám ozve, jen když bude nespokojený. To už je příliš pozdě.

Marshall McLuhan, kanadský mediální filosof, v osmdesátých letech hlásal revoluční myšlenku, že médium samo o sobě je sdělením – tedy že médium svou povahou určuje, jak bude vypadat výsledný informační výstup a je aktivním činitelem v transformaci sociálního a komunikačního prostoru. Dnes jsme o krok dál. Vaše propagace, kampaně a reklamy tvoří nezanedbatelnou část obsahu média. Pokud znáte jeho formu, můžete ji podřídit obsahu – a ovládnout prostor, ve kterém se ve stále větší míře uskutečňuje mezilidská komunikace.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *