ICT

IBM a Siemens budou modernizovat informační technologie německé spolkové armády

Konsorcium Siemens Business Services (SBS) a IBM získalo od spolkových ozbrojených sil zakázku na modernizaci a správu informačních a komunikačních technologií využívaných pro nevojenské účely.

Přibližná cena desetiletého kontraktu je 7,1 miliard euro, včetně DPH. Smlouva vstupuje v platnost okamžitě. Prostřednictvím projektu HERKULES budou v souladu s nejnovějšími standardy modernizována armádní datová centra, aplikace a programové vybavení, počítače, telefony i hlasové a datové sítě.

Pro zajištění dodávek příslušných služeb byla založena společnost BWI Informationstechnik GmbH (BWI IT) se sídlem v Meckenheimu poblíž Bonnu. Společnosti SBS a IBM, které jsou v konsorciu rovnocennými partnery, mají ve společnosti podíl 50,1 %, zatímco spolkové vládě náleží zbývajících 49,9 %.

V rámci modernizace bude konsorcium spolkové armádě poskytovat podporu při revizi pracovních procesů a aktuálně využívané programové vybavení bude nahrazovat standardním. Ve spolupráci mezi oběma stranami dojde také na vytvoření služby technické pomoci uživatelům. V projektu se konsorcium IBM a SBS soustředí na tyto oblasti:
IBM bude odpovídat za modernizaci aplikací a za provoz datových středisek. Při tom dojde k zachování speciálního i standardního softwaru (SAP), webových aplikací armádního intranetu i komunikačních programů (např. Lotus Notes). Bude využito infrastruktury veřejného klíče, díky které budou elektronicky zasílané dokumenty šifrovány a bude prokázáno jejich autorství.

SBS bude odpovídat za provoz a modernizaci decentralizovaných systémů na více než 1 500 místech v Německu, což představuje přes 140 000 počítačů, 7 000 serverů, 300 000 pevných a 15 000 mobilních telefonů. Mezi úkoly SBS bude patřit také správa místních a meziměstských datových a hlasových sítí.

Armáda s IBM spolupracuje v oblasti informačních technologií již více než padesát let. „Projekt HERKULES pro armádu znamená modernizaci a transformaci. Díky úzké spolupráci zaměstnanců spolkové vlády a průmyslového sektoru, která probíhá v integrovaných pracovních skupinách, máme jistotu, že tento důležitý projekt bude úspěšný. Díky neustálé obnově systémů budou informační a komunikační technologie spolkové armády splňovat nejvyšší standardy,” vysvětluje výkonný ředitel IBM Německo Rudolf Bauer, který ve společnosti odpovídá za oblast služeb IT.

Tato spolupráce spolkové armády s průmyslovým sektorem je v současné době nejrozsáhlejším partnerstvím veřejného a soukromého sektoru v Evropě. Na projektu se bude podílet až 2 950 armádních zaměstnanců IT. Člen výkonného vedení Siemens Business Services Jürgen Frischmuth poznamenává: „Jako součást skupiny Siemens nepřinášíme do projektu pouze vysokou míru odbornosti v oblasti informačních technologií, ale také zkušenosti, které jsme získali při realizaci mnoha jiných úspěšných domácích i zahraničních projektů při spolupráci se státním sektorem.” I SBS má za sebou mnohaletou spolupráci se spolkovou armádou.

– red –

Čtěte také