banner_left
Knihy

Kniha „Marketing“

Publikace, kterou právě vydalo nakladatelství FORTUNA, reflektuje aktuální trendy marketingového myšlení i poznání v návaznosti na poznatky „tradičního“ marketingu. V jednotlivých kapitolách věnuje pozornost základním částem marketingového mixu, ale také inovativnímu marketingu ve vztahu k uspokojování stále rostoucích potřeb zákazníka, řešení vztahu k zákazníkům ( CRM), vztah zákazníka ke značce (BPR) na současné úrovni jejich řešení a využívání v praxi.

Stále dochází k rozporu mezi teoretickými znalostmi, které máme k dispozici a jejich uplatňováním v praxi. Knížka shrnuje základní marketingovou teorii, ale zaměřuje se i na možnosti její aplikace v praxi, uvádí příklady, které teorii „oživují“.

Na současném knižním trhu existuje řada publikací, které mají v názvu či obsahu marketing. Co přináší nového tato publikace? Shrnuje poznatky naší i zahraniční literatury i vlastní zkušenosti autorů. Právě vlastní podnikatelská praxe autorů na českém trhu, především v oblasti marketingového výzkumu, je to, „co je navíc“ než jenom přebírání zahraničních zkušeností. Knížka je dobrým průvodcem při studiu marketingu i při jeho praktickém využívání.

Autory publikace určené posluchačům odborných škol i odborné veřejnosti jsou:
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., vedoucí autorka
Ing. Jaruše Vydrová
Doc.RNDr. Pavel Strand, CSc,
Ing Milan Postler,Ph.D.

Jitka Vysekalová a kol.: MARKETING,
Nakladatelství Fortuna, Praha 2006 ISBN 80-7168-979-3

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *